Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerp wijzigingsplan ‘Vossenweg 3, Hoogerheide’ voor een ieder ter inzage ligt. 

Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch met waarden – natuur – en landschapswaarden’ naar ‘Wonen’ en een deel naar ‘Natuur’. Voor deze wijziging wordt gebruikt gemaakt van de opgenomen wijzigingsbevoegdheid uit het vigerende bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Buitengebied, geconsolideerde versie 2019’.

Het ontwerp wijzigingsplan ligt voor een ieder ter inzage vanaf 27 juli 2022 gedurende een periode van zes weken, bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het plan ook worden ingezien buiten openingstijden.

Bekijk de interactieve kaart op ruimtelijkeplannen.nl.

Rechts naast de kaart vindt u het tabblad "Documenten" die horen bij dit bestemmingsplan.