Omroepstichting ZuidWest is voor vijf jaar aangewezen als lokale publieke media-instelling in de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom en Woensdrecht. Per 15 juli 2024 eindigt deze aanwijzing als ‘lokale publieke media-instelling’. Dan komen ook andere partijen hiervoor in aanmerking.

Op 15 juli 2023 wordt de aanwijzingsprocedure opengezet. De openstelling van de aanwijzingsprocedure maakt het Commissariaat bekend door publicatie in de Staatscourant. Geïnteresseerde partijen kunnen tot uiterlijk 1 januari 2024 een aanvraag indienen bij het Commissariaat voor de Media.

De aanvullende toetsingscriteria voor een voorkeursadvies van de gemeenten worden later bekend gemaakt. Als er sprake is van meerdere ingediende aanvragen, worden deze aanvullende toetsingscriteria gebruikt om de aanvragen te beoordelen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de voorwaarden en de aanmeldprocedure op de website van het Commissariaat > www.cvdm.nl/voor-mediamakers/publieke-omroepen/lokale-omroep(externe link).