Ons heeft het droevige bericht bereikt omtrent het overlijden van
 
Paul Konings
 

Paul werd in 1978 lid van de raad van de gemeente Woensdrecht voor de PvdA tot de gemeentelijke herindeling in 1997. In 1999 is hij opnieuw raadslid geworden in de ‘nieuwe gemeente Woensdrecht’ tot 2006. Vervolgens was Paul wethouder van 2006-2010. Van 2011 tot 2014 is hij wederom raadslid. Tussentijds verliet hij de PvdA fractie en ging hij verder als Onafhankelijke fractie Konings.

Tussen zijn raadslidmaatschappen en wethouder zijn en na 2014 is Paul ook burgerlid geweest. Vanaf 2014 was dat voor de AKT fractie.

Paul’s passie was zich inzetten voor de werkende en niet-werkende mens. Zijn wethouderschap kenmerkte zich door zijn inzet voor het Centrum voor Jeugd en Gezin, dat aan de Kromstraat in Hoogerheide opgericht werd. 

Het gemeentebestuur van Woensdrecht is Paul erkentelijk voor zijn jarenlange inzet voor de Woensdrechtse politiek en samenleving.

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en naasten.

Namens de gemeenteraad van Woensdrecht en het college van burgemeester en wethouders

Steven Adriaansen, burgemeester