Een overzicht van de gearchiveerde persberichten die de gemeente Woensdrecht heeft uitgegeven.

Gearchiveerde Persberichten

 • Startschot viering 775 jaar Putte

  Dit jaar bestaat Putte 775 jaar, een jubileum waar we grensoverschrijdend bij stil willen staan.

 • Crisisnoodopvang in Woensdrecht en Bergen op Zoom

  Landelijk zijn er onvoldoende reguliere opvangplekken voor vluchtelingen. Het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) kan zijn wettelijke taak niet meer uitvoeren en daarom is men overgegaan op crisisnoodopvang.

 • Drie winnaars Woensdrecht Waarderingsprijs 2021

  Bart van der Veen en Jim Raaijmakers, Jan van Elzakker en Louis Minnebach en Eugene Jansen hebben woensdag de Woensdrecht Waarderingsprijs 2021 ontvangen als beloning voor hun inzet voor behoud van cultuurhistorische waarden.

 • Planning van drie herontwikkelingsplannen ligt op koers

  Er is een update over drie belangrijke belangrijke ontwikkelingen in de gemeente Woensdrecht: Locatie Sneek in Putte, Glatt-locatie in Putte en het centrum van Huijbergen.

 • Woensdrecht blijft investeren in bijen en biodiversiteit

  Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs besloten om de samenwerking met het Bijenlandschap West-Brabant voort te zetten voor de verbetering van het landschap voor de bij en andere bestuivers. Hiervoor wordt voor de jaren 2022 en 2023 €4.480 beschikbaar gesteld.

 • Duidelijkheid over giften in bijstandsituatie

  Er komt landelijke wetgeving aan maar op de Brabantse Wal is er nu al duidelijkheid voor bijstandsgerechtigden: giften tot een bedrag van 1200 euro op jaarbasis zijn toegestaan zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitkering.

 • Woensdrecht sluit 2021 met een zeer positief resultaat af: saldo €3,9 miljoen

  Wethouder Jeffrey van Agtmaal presenteerde onlangs de jaarstukken over 2021. Hierin staat precies hoeveel geld en binnengekomen is en hoeveel geld er uitgegeven is in 2021. Woensdrecht sluit het jaar af met een positief resultaat van 3,9 miljoen euro. Het college van burgemeester en wethouders doet de gemeenteraad diverse voorstellen voor de bestemming hiervan in de toekomst.

 • Gemeente Woensdrecht laat 'tegeltaxi' rijden

  We zien in Nederland steeds vaker lange perioden van droogte en hevige regenbuien. Als gemeente nemen we in de openbare ruimte maatregelen om hiermee om te gaan, maar ook particulieren kunnen dit in hun eigen tuin doen door stenen weg te halen en te vervangen door groen. Om dit te stimuleren zet de gemeente Woensdrecht op 26 september, 3 en 10 oktober de zogenaamde ‘tegeltaxi’ in, die oude tegels gratis ophaalt.

 • Wijziging in gemeentelijke regels tegen drugshandel en rookverbod Kalmthoutse heide

  Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders besloten aan de gemeenteraad voor te stellen om de APV op een drietal punten te wijzigen.

 • Tegemoetkoming verhuurders sportaccomodaties

  Het college heeft besloten om voor de periode 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022 de volledige huur kwijt te schelden bij amateursportorganisaties.

 • Woensdrecht zet stappen in duurzaam vervoer

  Bij twee bushaltes in de gemeente Woensdrecht zijn vanaf heden deelfietsen verkrijgbaar en er wordt een interessepeiling gedaan naar het gebruik van deelauto’s.

 • Gemeente blijft groene initiatieven ondersteunen

  Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs aangegeven het budget voor groene initiatieven te willen aanvullen.

 • Wat kunt u zelf doen ter preventie van woninginbraak?

  Gisteren was het European Focus Day, een initiatief om aandacht te besteden aan de preventie van woninginbraken. Ook in de gemeente Woensdrecht deden we hieraan mee. De gemeente, Politie en buurtpreventieteams gingen in alle dorpen aan de slag met de ‘voetjesactie’, waarbij vanuit het perspectief van een inbreker gekeken werd naar woningen en voertuigen. Wanneer er een deur of raam open stond werd gekeken of er iemand aanwezig was en werd met de bewoner over de risico’s gesproken. Was er niemand thuis dan werd een papieren voetstap achtergelaten.

 • Toine Theunis wordt informateur in Woensdrecht

  De deelnemende partijen aan de raadsverkiezingen op 16 maart hebben de heer Toine Theunis gevraagd de informatie te leiden.

 • Moedig de onbeperkte Vuelta aan!

  De eerste editie van de Onbeperkte Vuelta komt op zaterdag 2 juli a.s. door onze gemeente. Alle aanmoedigingen zijn welkom voor de deelnemers, die de route afleggen met een handbike, rolstoel, elektrische fiets, wandelend of andere passende manier. Hang de vlag uit, plak uw Vuelta-kleurplaat voor het raam en geef hen een groot applaus!