De gemeente Woensdrecht heeft een nieuwe gemeentesecretaris. De heer Peter Bogers vervulde deze functie al op tijdelijke basis sinds april 2022 en is nu voor vast aangesteld. Met instemming van de ondernemingsraad heeft het college van burgemeester en wethouders hem als gemeentesecretaris/algemeen directeur benoemd.

Als gemeentesecretaris/algemeen directeur is Peter Bogers (61) eindverantwoordelijke voor de ambtelijke organisatie.

Bogers werkt sinds maart 2020 voor de gemeente Woensdrecht. Hij begon als afdelingshoofd dienstverlening en volgde na twee jaar Annette Baart op als gemeentesecretaris. Eerder werkte hij voor de gemeente Bergen op Zoom en Defensie.

Burgemeester Adriaansen: “Het college is zeer tevreden over de wijze waarop de heer Bogers de functie van gemeentesecretaris/ algemeen directeur heeft waargenomen. In korte tijd heeft hij het vertrouwen, dat het college in hem gesteld heeft, waargemaakt en hij heeft blijk gegeven over de juiste competenties te beschikken. Met name zijn politieke sensitiviteit, de kunst van het doorgronden van complexe vraagstukken, gedrevenheid en enthousiasme worden zeer gewaardeerd. Dit heeft het college ertoe gebracht de heer Bogers de functie van gemeentesecretaris/algemeen directeur aan te bieden.”

Peter Bogers: “Ik heb het aanbod met veel plezier aangenomen en zie dit ook als waardering en vertrouwen van college en organisatie. Ik kijk er naar uit om samen met het college en het ‘Team Woensdrecht’ - zoals hij de gemeentelijke organisatie liever noemt - de sinds april ingeslagen weg te vervolgen. Samen verder werken aan een fantastisch mooie gemeente waarbij de samenleving centraal staat. ‘Daar zijn we van en daar sta ik voor!’”