Op 11 november 2021 stelde de gemeenteraad van Woensdrecht ruimtelijke kaders vast voor drie belangrijke ontwikkelingen in de gemeente Woensdrecht: Locatie Sneek in Putte, Glatt-locatie in Putte en het centrum van Huijbergen. We geven u graag een update van deze herontwikkelingsplannen.

Herontwikkelingsplannen

De drie herontwikkelingsplannen in het kort:

  1. Locatie Sneek in Putte: Aan de Antwerpsestraat 267 ligt het terrein van de voormalige houthandel Sneek. Het plan is om hier 95 nieuwe woningen en een nieuwe Lidl supermarkt te realiseren.

  2. Glatt-locatie in Putte: Op het terrein van de voormalige steenhouwerij Glatt, aan de Putseweg 11 en 13, is het plan om huisvesting te realiseren voor arbeidsmigranten.

  3. Centrum Huijbergen: Een nieuwe ontwikkeling in het centrum waarbij het plan is om de supermarkt te verplaatsen, 13 appartementen en 9 grondgebonden seniorenwoningen te realiseren.

Wethouder Hans de Waal: “Het college heeft eerder aangegeven prioriteit te geven aan deze herontwikkelingsplannen om de druk op de woningmarkt te verlichten voor diverse doel-groepen. Daarnaast maakt de ontwikkeling op de Glatt-locatie het mogelijk om op een humane manier arbeidsmigranten te huisvesten en de druk op de kernen te verlichten.”

Omgevingsdialoog

De gemeenteraad besloot dat een zorgvuldige omgevingsdialoog diende te worden gevoerd. Zowel de initiatiefnemer als de gemeente zijn met omwonenden in gesprek gegaan. Er is veel draagvlak voor de plannen. De initiatiefnemer werkt samen met de gemeente en omwonenden verder.

Vervolg

De bestemmingsplannen liggen nu voor advies bij de Provincie en het Waterschap. De initiatiefnemer werkt ondertussen aan de plannen voor de straten pleinen boven de grond en de riolering en de kabels en leidingen onder de grond. Nadat de Provincie en het Waterschap advies hebben uitgebracht, zullen burgemeester en wethouders het ontwerp bestemmingsplan vaststellen. Afhankelijk van de adviezen en de reacties is vaststelling van de drie be-stemmingsplannen op 30 juni a.s. haalbaar.