Verenigingen zijn van grote betekenis voor de samenleving. Om ervoor te zorgen dat zij zich kunnen richten op hun activiteiten geeft het college van burgemeester en wethouders nu al (financiële) duidelijkheid over de waarderingssubsidie voor 2023: verenigingen behouden dezelfde subsidie als de afgelopen jaren onder dezelfde voorwaarden. Een nieuwe aanvraag indienen is - net als de vorig jaren tijdens de coronacrisis - niet nodig.

Het college heeft besloten de waarderingssubsidies voor verenigingen automatisch met een jaar te verlengen. “We zien liever dat verengingen er zijn voor hun leden en dat ze activiteiten organiseren dan dat ze moeten vergaderen om de subsidieaanvraag voor de komende jaren rond te krijgen”, motiveert verantwoordelijk portefeuillehouder Lars van der Beek het collegebesluit. Dit besluit ligt in lijn met de steun die verenigingen de afgelopen jaren konden krijgen vanuit het coronabudget: het voortbestaan van het verenigingsleven staat boven alles.

Conform de subsidieverordening 2016 werkt de gemeente Woensdrecht met een vierjaarlijkse subsidiebeschikking. De huidige beschikkingen gaan al langer mee. Vanwege de coronasituatie bleek het voor verenigingen lastig om de voorbereidingen voor een nieuwe subsidieaanvraag te doen. Het eerdere besluit om de looptijd automatisch te verlengen, werd goed ontvangen. Daarom kiest de gemeente er ook dit jaar voor om de verenigingen (financiële) duidelijkheid te geven. Overigens geldt het besluit niet voor de grotere budgetsubsidies voor organisaties, die jaarlijks wel een nieuwe aanvraag in moeten dienen.

Verenigingen worden per brief geïnformeerd over het besluit. Het college gaat er vooralsnog vanuit dat er volgend jaar wel een nieuwe, vierjaarlijkse aanvraag ingediend moet worden. Die zou dan vanaf 2024 in moeten gaan.