Het college heeft besloten om voor de periode 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022 de volledige huur kwijt te schelden bij amateursportorganisaties.

Toelichting besluit

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, heeft de overheid in 2020, 2021 en 2022 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de amateursportorganisaties.

Huurkosten zijn een flinke kostenpost voor amateursportorganisaties. Daarom heeft de overheid de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) in het leven geroepen. Onlangs is er een nieuwe TVS-ronde aangekondigd voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022 om de volledige huur (100%) kwijt te schelden, óók met terugwerkende kracht. Woensdrecht voert deze regeling zo uit. De kosten worden gedekt vanuit het corona-budget.

Voor wie geldt deze regeling?

De TVS-regeling is alleen van toepassing voor amateursportorganisaties. Binnen de gemeente Woensdrecht vallen hier de voetbal- en tennisverenigingen onder, de soft- en honkbalvereniging en de MFC’s.

Wethouder Jeffrey van Agtmaal: “Het is ontzettend belangrijk om te sporten en te bewegen. Bewegen is gezond, dat weten we allemaal. Corona heeft in Nederland veel invloed op het beweeggedrag. We mogen nu weer sporten en willen daarbij de sportverenigingen ondersteunen.”