Burgemeester Adriaansen sprak vanavond de inwoners van de gemeente Woensdrecht toe tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Beste mensen,

Allereerst wens ik u het allerbeste toe voor 2023! Wat fijn om dat na drie jaar weer op deze manier en vanaf deze plek te kunnen doen. Traditiegetrouw samenkomen in de centrale hal van het gemeentehuis, op een van de eerste dagen van het nieuwe jaar. Elkaar ontmoeten, bijpraten en vooral samen de verbinding zoeken. Ik heb dat de afgelopen jaren ontzettend gemist. Want zeg nu zelf, heel veel kan inmiddels digitaal, maar hier kan geen beeldschermpje toch tegenop?

Laten we hopen dat corona ons leven niet meer zo gaat beïnvloeden als de afgelopen jaren. Het eerste kwartaal van 2022 had de pandemie ons nog in haar greep. Gezien het groot aantal besmettingen mochten er toen bijvoorbeeld nog geen grootschalige activiteiten zoals carnaval plaatsvinden. Helaas moest de wereldbekerwedstrijd veldrijden zonder publiek worden gereden. Gelukkig konden we daarna de lockdowns snel achter ons laten. Er ontstond weer ruimte voor de vele mooie activiteiten die onze gemeente rijk is zoals u zag in het filmpje. We mogen niet vergeten dat veel van deze mooie activiteiten in onze gemeente alleen mogelijk zijn dankzij de enorme inzet van tal van vrijwilligers. Speciaal in 2022 vierden we dat Putte 775 jaar bestond. Onder het motto ‘drie gemeenten, twee landen en één Putte’ stonden tal van evenementen op het programma. Hoogtepunten waren de verbroederingsbrunch en de Lichtstoet. En dan was er natuurlijk ook de doorkomst van de Vuelta Holanda op 21 augustus. Inclusief een heuse bergsprint op de Rijzendeweg was het die dag vol genieten voor de wielerliefhebber.

Maar 2022 was niet alleen het jaar waarin we de coronacrisis voor een groot deel achter ons konden laten. Er kwam ook heel veel op ons af. Allerlei gebeurtenissen die invloed hebben op onze gemeenschap. Denk maar aan:

  • De oorlog in Oekraïne, waardoor we te maken kregen met mensen die naar ons land en onze gemeente vluchtten en onderdak zochten. Sommige mensen stelden letterlijk hun huis voor hen open.
  • Maar ook de landelijke vluchtelingencrisis, waarbij er onvoldoende reguliere opvangplekken waren voor vluchtelingen. Iedereen kent de beelden van een overvol Ter Apel en mensen die buiten moesten slapen.
  • De prijzen van energie, brandstof en producten gingen flink omhoog. Voor niemand leuk, maar bij sommige huishoudens kwam hierdoor het water echt tot aan de lippen te staan.
  • De stikstofcrisis, waardoor de agrarische sector het heel lastig heeft. Dit speelt zeker in een gemeente als Woensdrecht, waar de ligging nabij Natura 2000-gebieden en de stikstofproblematiek vanuit België het alleen maar nog complexer maken.

Niemand kon een jaar geleden nog bedenken dat dit in 2022 allemaal op ons af zou komen. We werken mee aan oplossingen, zoals de opvang van Oekraïners in de Volksabdij in Ossendrecht, of bieden crisisnoodopvang aan vluchtelingen, eerst in de sporthal van het gemeentehuis en later in Putte. We bieden energietoeslag aan huishoudens en een noodfonds voor verenigingen. We verduurzamen onze gemeentelijke gebouwen, richten de openbare ruimte klimaatbestendig in en voeren het goede gesprek met onze lokale agrariërs waarbij hun toekomstperspectief centraal staat.

Ik ben er trots op hoe we samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan genoemde uitdagingen in onze gemeente het hoofd hebben geboden.
Want laten we eerlijk zijn, als gemeente zouden we dat nooit alleen kunnen doen. Net als bij de organisatie van evenementen draait het ook hier om vrijwilligers. Hartelijk dank voor ieders hulp. Iedereen die klaarstond om te helpen bij de opvang van vluchtelingen: Er werden spullen ingezameld, de vrijwilligers van de brandweer kwam bedden in elkaar zetten en taalbarrières werd geslecht door mensen die hielpen vertalen. Vrijwilligers van ‘Grip op geld’ hielpen mensen in deze financieel moeilijke tijden. En de taalgroepen van het to-taalhuis zetten zich in voor het machtig maken van de Nederlandse taal bij vluchtelingen. Hartverwarmend gewoon!

Naast dit alles was 2022 ook nog eens het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. In maart kon iedereen hiervoor naar de stembus. Als gevolg daarvan veranderde de samenstelling van de gemeenteraad. Ook kwamen er twee nieuwe wethouders: Thierry de Heer (D66) en Rainier Schuurbiers (ABZ). We bedankten oud-wethouders Hans de Waal (ABZ) en Henk Kielman (VVD) voor hun jarenlange inzet. Ook namen we afscheid van gemeentesecretaris Annette Baart en werd Peter Bogers als nieuwe secretaris aangesteld.

En wat gaat 2023 ons brengen?

Kunnen we gezien al die onzekere tijden eigenlijk nog wel een jaar vooruit kijken? We zullen zeker onze handen vol hebben aan genoemde uitdagingen waar wij als gemeente, maar ook u als organisatie, vereniging of inwoner op in moeten spelen. We hebben laten zien dat we samen met moeilijke en onverwachte situaties om kunnen gaan. Laten we dit vooral vasthouden en gaan voor ‘stabiliteit’. Om aan te sluiten bij het coalitieakkoord en collegewerkprogramma voeg ik daar ook ‘daadkracht’ aan toe.

Een zekerheid die we in ieder geval in 2023 hebben is dat over een maand de gemeente Woensdrecht in het middelpunt van de internationale wielersport staat. We mogen op 3, 4 en 5 februari wederom gastheer zijn voor het wereldkampioenschap veldrijden. Een prachtig sportief spektakel, waarbij we ons opmaken om in enkele dagen tijd tienduizenden wielerliefhebbers te ontvangen. Grote dank gaat hierbij uit naar het organiserend comité en alle vrijwilligers die een steentje bijdragen aan het laten slagen van dit evenement.

Wat we ook weten is dat in maart de oplevering is voorzien van de eerste megahal op Aviolanda. Hoewel het een bittere pil is dat Fokker Elmo dit jaar in Hoogerheide sluit, investeert Fokker Services enorm in deze locatie. Dit gaat met de nodige werkgelegenheidsgroei gepaard.

Op het gebied van handhaving gaan we dit jaar werken met eigen gemeentelijke boa’s, buitengewoon opsporingsambtenaren, zodat we deze eenvoudiger lokaal en gericht in kunnen zetten. Verder investeren we voor de jeugd in schoolgebouwen en gaan we onze gemeentelijke gebouwen verder verduurzamen. Sportclubs en verenigingen die dit ook willen, ondersteunen we zoveel mogelijk. Samen met ondernemers stellen we een nieuwe economische visie op en we staan klaar voor startende ondernemers. Onze gemeentelijke dienstverlening breiden we steeds meer digitaal uit, zonder persoonlijk contact en maatwerk uit het oog te verliezen.

Beste mensen, ik sluit af. Ik wens u op persoonlijk vlak voorspoed, gezondheid en geluk toe. Ik vertrouw erop dat we ook dit jaar elkaar weer net zo goed kunnen vinden als in 2022. We hebben gezien hoe belangrijk dat is. En daar zit nu net de Woensdrechtse kracht!