Dit bestemmingsplan maakt een nieuwe inrit en uitbreiding van de tuin van de bedrijfswoning mogelijk, inclusief bijbehorende landschappelijke inpassing bij het bedrijf aan de Hageland 66 in Ossendrecht.

Het raadsbesluit met het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 10 juni 2022 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het besluit en de bijbehorende stukken ook worden ingezien buiten openingstijden.