Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling mogelijk van een ruimte voor ruimte woning op een perceel aan de Vennekensstraat 12 in Huijbergen, inclusief bijbehorende landschappelijke inpassing.

Het vastgestelde bestemmingsplan is inhoudelijk ongewijzigd gebleven ten opzichte van de ontwerpversie.

Het raadsbesluit met het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 20 juli 2022 ter inzage gedurende een periode van zes weken, bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het plan ook worden ingezien buiten openingstijden.

Bekijk de interactieve kaart op ruimtelijkeplannen.nl.

Rechts naast de kaart vindt u het tabblad "Documenten" die horen bij dit bestemmingsplan.