Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling mogelijk van één nieuwe woning op een perceel aan de Trambaan tussen de huisnummers 43 en 47 in Ossendrecht, plaatselijk bekend als Calfven.

Het raadsbesluit met het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 20 juli 2022 ter inzage gedurende een periode van zes weken, bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het plan ook worden ingezien buiten openingstijden.

Bekijk de interactieve kaart op ruimtelijkeplannen.nl.

Rechts naast de kaart vindt u het tabblad "Documenten" die horen bij dit bestemmingsplan.