Op dit moment worden alle brandweerkazernes in de gemeente Woensdrecht voorzien van zonnepanelen. Een volgende stap is de installatie van warmtepompen. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van het totale verduurzamen van het gemeentelijke vastgoed in de periode 2022-2030.

Achtergrond

In het meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP) gebouwenbeheer 2022-2025 is de wens opgenomen om het gemeentelijk vastgoed verder te verduurzamen in combinatie met het groot onderhoudsprogramma. Om hieraan te voldoen is de nota ‘Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed 2022-2030’ opgesteld. De gemeente Woensdrecht kent verschillende soorten vastgoed: de gemeentelijke gebouwen, de brandweerkazernes, de multifunctionele centra en de verenigingsgebouwen. Het gebruik van de verschillende soorten vastgoed is mede bepalend voor het verduurzamen van het gebouw. Met het verduurzamen van deze gebouwen dragen we niet alleen bij aan de doelen opgenomen in het MJOP gebouwenbeheer, maar ook die in de duurzaamheidsvisie en transitievisie warmte. In totaal is er €2,7 miljoen nodig om alle duurzaamheidsmaatregelen uit te kunnen voeren bij de gemeentelijke gebouwen en brandweerkazernes.

Uitvoering

Momenteel worden er zonnepanelen geplaatst op de brandweerkazernes in Ossendrecht, Putte, Huijbergen en Hoogerheide. Ook bij de gemeentewerken zal dit nog gedaan worden. Een volgende stap zal het plaatsen van warmtepompen zijn in de kazernes van Ossendrecht, Putte en Huijbergen (in Hoogerheide is de installatie nog relatief nieuw). In de periode 2024/2025 zal er gewerkt worden aan de dakisolatie en worden er zonnepanelen geplaatst op het dak van het gemeentehuis en MFC Kloosterhof.

Wethouder Jeffrey van Agtmaal: “We voeren het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed bewust gefaseerd uit. Op deze manier kunnen we aansluiten bij het groot onderhoud dat al gepland staat én blijft het betaalbaar. We plaatsen in deze fase 211 zonnepanelen op de vier brandweerkazernes (kosten €129.000). Hiermee komt de meter van het elektriciteitsverbruik bij alle kazernes op nagenoeg 0 te staan.”

Meer over dit onderwerp lezen? Gemeente verduurzaamt gebouwen verder