Conform de afspraken uit het Integraal Huisvestingsplan (IHP) wordt het gebouw van LPS-basisschool ’t Paviljoen in Ossendrecht aangepast. Het college en de Lowys Porquin Stichting (LPS), waar de basisschool en de kinderopvang onder vallen, presenteerden vandaag samen het plan.

Het plan laat zich het beste omschrijven als vernieuwbouw: het casco van het gebouw blijft bestaan, een deel van het gebouw wordt gesloopt en er wordt een kleine bovenverdieping gerealiseerd. Bij de bouw wordt rekening gehouden met het aantal leerlingen dat de komende jaren verwacht wordt. Rondom het gebouw komt meer ruimte voor speelruimte en groen.

‘Frisse school’

Binnen zorgt de verdieping voor een ruimtelijk effect. Daarnaast krijgt de school een upgrade qua functionaliteit en duurzaamheid, zodat het ruimte geeft aan de onderwijswensen, energieneutraal is een gezond binnenklimaat kent (conform de eisen van een zogenaamde ‘frisse school’). Na realisatie staat er een toekomstbestendige, energieneutrale en gezonde basisschool voor de komende 40 jaar.

Gepland onderhoud

De gemeente en de schoolbesturen die in Woensdrecht actief zijn, hebben afspraken over de onderwijshuisvesting vastgelegd in het Integraal Huisvestigingsplan (IHP). In het IHP staat beschreven welke investeringen nodig zijn in de diverse schoolgebouwen en de volgorde waarin die gedaan gaan worden. De plannen voor basisschool ’t Paviljoen in Ossendrecht vloeien voort uit deze afspraken.


In het IHP is een investering opgenomen van € 3.365.000,-. Gezien de prijsstijgingen wordt er rekening mee gehouden dat dit bedrag hoger kan uitvallen. Gemeente en LPS financieren de vernieuwbouw gezamenlijk. Door de duurzame investeringen zal de school jaarlijks minder geld kwijt zijn aan onderhoud en energie.

In dialoog

Om deze plannen mogelijk te maken, is een ruimtelijke procedure nodig die volgens de Omgevingswet zal verlopen. De school organiseert binnenkort informatiebijeenkomsten en er zal een omgevingsdialoog gevoerd worden met de buurt. De komende tijd worden de plannen verder uitgewerkt en doorgerekend.