Wat wordt er aangepast?

Deze herziening houdt verband met de opstelling van bestemmingsplan Verbreding buisleidingenstraat Grindweg, Woensdrecht. Leidingenstraat Nederland is van plan om de buisleidingenstraat nabij Woensdrecht uit te breiden met enkele aangrenzende percelen. Deze uitbreiding heeft met name er mee te maken dat rondom de voorziene uitbreiding van de buisleidingenstraat hoogspanningskabels in de buisleidingenstraat zullen intakken.

Om welk gebied gaat het?

Het plangebied ligt op de grens van de provincies Zeeland en Noord Brabant tussen de Grindweg en de A58 in de Van den Eijndenpolder bij Woensdrecht.

Liggen er stukken ter inzage?

Deze kennisgeving is alleen bedoeld om kenbaar te maken dat genoemd bestemmingsplan wordt voorbereid. Betreffende dit voornemen liggen geen stukken ter inzage en kan er nog geen zienswijze worden ingediend. Zodra het bestemmingsplan in ontwerp gereed is zal dat gepubliceerd worden en kan er een reactie worden ingediend. Ook wordt gemeld dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.