De gemeente Woensdrecht zal twee weken na de datum van deze publicatie overgaan tot het verkopen van bovengenoemde percelen, tenzij voordien door een belanghebbende een kort geding tegen dit voornemen aanhangig is gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.