De gemeente Woensdrecht heeft het voornemen om de volgende percelen gemeentegrond te verkopen:

Twee percelen grond, gelegen tussen de Heistraat – Edward Jennerstraat en Semmelweisstraat te Hoogerheide, kadastraal bekend gemeente Woensdrecht, sectie B, nummer 2951 en 2952, ter grootte van circa  5.370 m2, aan de eigenaar van de aangrenzend gelegen kadastraal perceel Woensdrecht sectie B nummer 2471.

De gemeente Woensdrecht is van mening dat om de volgende reden de eigenaar van de aangrenzend gelegen perceel de enige gegadigde is om bovenvermelde 2 percelen grond te kopen:

  • De 3 percelen grond benodigd voor het plan zijn gelegen tussen de Heistraat, Edward Jennerstraat en Semmelweisstraat te Hoogerheide. Het kadastrale perceel Woensdrecht sectie B nummer 2471 is reeds in eigendom van de koper. Met de verkoop van de 2 kadastrale percelen aan koper kan deze de 3 voor het plan benodigde percelen in eigendom verkrijgen voor de ontwikkeling van sociale woningbouw van 28 huurwoningen ( 10 starters- en 18 seniorenwoningen.).

De gemeente Woensdrecht zal twee weken na de datum van deze publicatie overgaan tot het verkopen van bovengenoemd perceel, tenzij voordien door een belanghebbende een kort geding tegen dit voornemen aanhangig is gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Mieke Maas, medewerker grondzaken, telefoonnummer 140164, email: m.maas@woensdrecht.nl.

Hoogerheide, 30  november 2022