Voortbestaan hertenkamp Putte

De verzorging van de herten in het hertenkamp in Putte zal ook de komende vijf jaar in handen zijn van het dorpsplatform Putte. Er is een verzoek ingediend namens het dorpsplatform en het college van burgemeester en wethouders is onlangs akkoord gegaan met het hiervoor benodigde bedrag. Hiermee is het voortbestaan van het hertenkamp zeker gesteld tot april 2028.

Achtergrond

Tot 2016 was het hertenkamp te Putte in beheer bij de gemeente Woensdrecht. Vanwege bezuinigingen dreigde het hertenkamp daarna gesloten te worden, maar de Putse gemeenschap vond met succes sponsoren en een partij die het beheer van het hertenkamp op zich wilde nemen. Zorgboerderij De Leemberg nam met haar cliënten het beheer over op basis van een bruikleenovereenkomst. De zorgboerderij gaf eind vorig jaar aan te stoppen, vanwege een verhuizing van Ossendrecht naar Woensdrecht. Dorpsplatform Putte nam in 2020 het beheer over voor drie jaar. Deze overeenkomst is onlangs geëvalueerd.

Dorpsplatform Putte

Het dorpsplatform Putte heeft een verzoek ingediend voor het voortzetten van de verzorging van de herten in het hertenkamp voor de komende vijf jaar. Men heeft een budgetverzoek ingediend van € 10.000,00 om dit te bekostigen. Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs ingestemd met het beschikbaar stellen van dit bedrag vanuit het reserve budget dorpsplatforms (de zogenaamde initiatievenpot).

Wethouder Thierry de Heer: "Het is goed dat het dorpsplatform Putte dit verzoek heeft ingediend. De verzorging van de herten verloopt al drie jaar naar tevredenheid en het is natuurlijk een mooie aanvulling voor het dorp. Naar wens van het dorpsplatform is het voortbestaan van het hertenkamp hierdoor nog minimaal vijf jaar gegarandeerd. Na deze periode beoordelen we wederom de situatie met het dorpsplatform en kijken we naar de toekomstmogelijkheden.”