De raad benoemt het dagelijkse bestuur. Dat is het college van burgemeester en wethouders. De raad vertelt het college wat er moet gebeuren, welk resultaat dat moet hebben en wat dat mag kosten. Dat staat in de begroting of in beleidsplannen. De raad controleert verder of het college zijn werk goed doet. Het college maakt daarvoor een jaarverslag. In het jaarverslag legt het college uit wat er is gedaan, of dat gelukt is en wat dat kostte.

De raad zegt dus op hoofdlijnen wat er moet gebeuren. Je zult daarom merken dat bijna alle besluiten van de gemeente waar je mee te maken krijgt door het college worden genomen. Soms moet de raad zelf een besluit nemen. Een bestemmingsplan of een belastingverordening zijn daar voorbeelden van.

De raad van Woensdrecht bespreekt een onderwerp eerst in een opinieraad en daarna in een raadsvergadering. Dat wordt om de zes weken gedaan. Deze vergaderingen zijn openbaar. Je bent van harte welkom in de raadzaal. Daar kun je zien en horen wat de raad doet. De raadzaal heeft een camerasysteem. Via de website van de gemeente (www.woensdrecht.nl/live) worden vergaderingen live uitgezonden. Je kunt ook online uitzendingen terugkijken, die worden ook ondertiteld.

Opinieraden

Er zijn drie verschillende opinieraden. Deze onderwerpen daarvoor zijn verdeeld over onderwerpen over Ruimte, een over Samenleving en een over Bestuur. Een opinieraad wordt twee weken voor de raadsvergadering gehouden. Vaak is er één opinieraad per avond. Soms worden ze samengevoegd op één avond als er niet veel op de agenda staat. In een opinieraad mogen burgerleden hun fractie helpen bij de bespreking.
In een opinieraad wordt bekeken of er voldoende informatie is om een besluit te nemen. De raadsfracties vertellen elkaar wat ze van een voorstel vinden. De opinieraad stuurt het voorstel naar de besluitraad als fracties het eens zijn over het besluit. Dat is een korte raadsvergadering waarin de raad alleen besluiten neemt. Voorstellen waarover fracties nog een debat willen of die ze willen veranderen, komen op de agenda van de raad.

Inspreekrecht in opinieraden

U kunt inspreken bij onderwerpen op de agenda. U heeft dan als belanghebbende of inwoner de gelegenheid uw inbreng te leveren. Uw inspreekreactie mag maximaal 5 minuten duren. Daarna kunnen er vragen aan u worden gesteld door de fracties. De voorzitter van de opinieraad vertelt aan het einde van het onderwerp wat er verder gebeurt. U mag ook inspreken over iets dat niet op de agenda van een opinieraad staat. Dan dient u zich 24 uur van tevoren aan te melden bij de griffier. Hij vraagt waarover u wilt inspreken en welke vragen u wilt stellen. 

Hoe weet u wanneer er wordt vergaderd en wat er op de agenda staat?

De vergaderdatum en de agenda kunt u vinden op www.woensdrecht.nl/agenda. Ze worden ook op gemeentepagina van de Woensdrechtse Bode en social media gepubliceerd. Er is ook een gratis app voor de smartphone of tablet. Deze heet iBabs. U vult hier achtereenvolgens Woensdrecht, burger en burger in.

Burgerleden helpen de fracties in de raad

Iedere fractie mag 3 burgerleden hebben. U kunt zich bij een van de politieke partijen melden als u belangstelling hebt om burgerlid te worden.

Kan ik zelf een onderwerp op de agenda van de raad plaatsen?

U heeft het recht zelf een onderwerp op de agenda te plaatsen. Daarvoor zijn er speciale spelregels. U kunt die vinden in de ´Verordening burgerinitiatief Woensdrecht(externe link)’. Ook de griffier Kees Adriaanse helpt u graag verder.

Privacy

Alle vergaderstukken worden zoveel mogelijk anoniem gemaakt. Als dat niet lukt kunt u die niet inzien via de website. Er worden camera-opnames gemaakt van de opinieraadsvergaderingen en raadsvergaderingen. Die zijn live te zien en kunnen terug bekeken worden via de website van de gemeente. Wij kunnen niet uitsluiten dat u in beeld komt. Als u daar een probleem mee heeft, dan kunt u daarover contact opnemen met de griffier.