Alle wegwerkzaamheden en afsluitingen in de gemeente Woensdrecht en daarbuiten kunt u vinden op melvin.nu(externe link).

Melvin staat voor MELden van Verstoringen in de Infrastructuur in Nederland. Melvin is het meldsysteem voor wegbeheerders voor het melden van wegwerkzaamheden en evenementen. De meldingen in Melvin zijn zichtbaar op de publiekswebsite als deze door de wegbeheerder zijn gepubliceerd.

Bekijk alle wegafsluitingen

Kijk ook bij de tijdelijke verkeersmaatregelen voor evenementen.

Rioolreconstructie Demerstraat, Huijbergen (december 2021-december 2022)

Werkzaamheden riolering, kabels en leidingen

  • de Demerstraat;
  • de Baroniestraat;
  • het voetpad langs MFC De Kloek tot aan de Prior Borrekensstraat.

Nutsbedrijven zullen begin 2022 de stroom- en gasleiding vervangen, waarvoor het trottoir opengebroken wordt. We proberen de afkoppeling van het regenwater aan de woning gelijktijdig hiermee te laten verlopen. Direct aanwonenden ontvangen een bewonersbrief met meer informatie over wat dit voor hen betekent.

Vanaf de Prior Borrekensstraat via de Baroniestraat (langs MFC De Kloek) naar de Demerstraat tot aan de Blikloop zal een nieuw regenwaterriool worden aangelegd. Tevens wordt het oude gemengde riool in de Baroniestraat en de Demerstraat vervangen. We gaan hier in mei 2022 mee van start.

Het werk is opgedeeld in 3 faseringen. Zie de fasering op de andere zijde van de brief. Fase 1 (roze) betreft de Demerstraat ter plaatse van de Blikloop. Fase 2 (geel) betreft de werkzaamheden in de Demerstraat t/m de kruising Lissefortven/Montgomerystraat. Fase 3 (blauw) is het laatste gedeelte Demerstraat, Baroniestraat, het voetpad langs MFC de Kloek en een klein gedeelte Prior Borrekensstraat. De werkzaamheden lopen door tot uiterlijk het einde van het jaar.

Tekening werkgebied rioolreconstructie Huijbergen

Riolerings- en wegwerkzaamheden in Woensdrecht - Kapellen - Stabroek

In het voorjaar van 2022 start een grootschalig project op de Belgisch-Nederlandse grens, waarbij riolerings- en wegwerkzaamheden plaatsvinden aan de Grensstraat, AC Swinnesstraat, Canadalaan en Driehoevenseweg in Putte.

De huidige gemengde riolering waar zowel het regen- als het afvalwater verzameld wordt, zal vervangen worden door een gescheiden rioleringsstelsel. Dit draagt bij aan het verminderen van de wateroverlast in Kapellen en Woensdrecht. Dit project is een samenwerking tussen Aquafin en de gemeenten Kapellen, Woensdrecht en Stabroek.

Vragen?

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met Aquafin, tel. +32 (0)3 450 45 45 of e-mail: contact@aquafin.be. Kijk ook op de website www.aquafin.be.
Vanuit de gemeente Woensdrecht is de heer B. Verstraaten projectleider. U kunt bij hem terecht met vragen over het afkoppelen van uw woning.

Informatiemateriaal

Tijdelijke afsluitingen voor evenementen

Hieronder publiceren we tijdelijke verkeersmaatregelen die worden getroffen voor evenementen.

Tijdelijke verkeersmaatregel Schaatsbaan Hoogerheide (22 november 2022 t/m 14 januari 2023)

Er wordt een tijdelijke verkeersmaatregel ingesteld in verband met het plaatsen van de schaatsbaan op het Raadhuisplein. De verkeersmaatregel geldt van 22 november 2022 vanaf 04:00 uur tot en met 14 januari 2023 13:00 uur.

Tijdelijke verkeersmaatregel schaatsbaan Hoogerheide (22 november 2022 tot en met 14 januari 2023)

Tijdelijke verkeersmaatregel Kerstmarkt Putte (10 december 2022)

Vanwege de organisatie van de Kerstmarkt in Putte gelden er tijdelijke verkeersmaatregelen op 10 december 2022 van 07:00 uur tot 21:00 uur voor de Antwerpsestraat 35.

Tekening tijdelijke verkeersmaatregelen Kerstmarkt Putte (10 december 2022)

Heeft u vragen over wegwerkzaamheden of afsluitingen in de gemeente Woensdrecht?

Neem contact op met de gemeente

Entree van het gemeentehuis