W.W.J.F. (Wendy) de Koning - Bogers

Fractievoorzitter

Contactgegevens

Telefoonnummer 0164 - 67 45 44
E-mailadres woensdrecht@pvda.nl

Nevenfuncties

  • Algemeen bestuurder Waterschap Brabantse Delta *
  • Zelfstandig mediacoach WeesBewustCoach *
  • Mede-oprichter Dynamisch Woensdrecht
  • Vrijwilliger Voedselbank Goed Ontmoet

Deze functies zijn onbezoldigd met uitzondering van *.