ing. J.M.A. (Jeffrey) van Agtmaal

Contactgegevens

Telefoonnummer 0164 - 61 11 04
E-mailadres j.van.agtmaal@woensdrecht.nl
3e loco-burgemeester
Politieke partij: CDA Woensdrecht

Portefeuille

 • Beheer en onderhoud van het openbaar gebied
 • Financiën
 • Grondexploitaties en grondverkopen
 • Belastingen en heffingen
 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid, centrale inkoop
 • Erfgoed, Cultuur en monumenten
 • DID/Archieven
 • Accommodatiebeleid en sportcomplexen
 • Landschap, natuur en Groene Agenda

Nevenfuncties

 • D.G.A. Maatwerk Huisvesting B.V., q.q nee * (€ 0,00)
 • Eigenaar Jevag Bouwadvies, q.q. nee * (€ 0,00)
 • Lid algemeen bestuur Belastingsamenwerking West-Brabant, q.q. ja.
 • Lid aandeelhoudersvergadering Saver N.V., q.q. ja.
 • Lid algemeen bestuur St. Inkoopbureau West-Brabant, q.q. ja.
 • Lid algemeen bestuur West-Brabants Archief (WBA), q.q. ja.

Deze functies zijn onbezoldigd met uitzondering van *.
q.q. (qualitate qua) maakt onderscheid tussen ambtsgebonden (q.q. ja) en niet-ambtsgebonden functies (q.q. nee).