L.G.M. (Lars) van der Beek

Contactgegevens

Telefoonnummer 0164 - 61 11 04
E-mailadres l.van.der.beek@woensdrecht.nl
1e loco-burgemeester
Politieke partij: Algemeen Belang Zuidwesthoek (ABZ)

Portefeuille

 • onderwijs en onderwijshuisvesting (inclusief voor- en vroegschoolse activiteiten/leerplicht/speciaal en passend onderwijs)
 • integraal jeugdbeleid
 • welzijn en subsidiebeleid
 • sociale zaken (waaronder participatiewet, armoedebeleid en schuldhulpverlening)
 • zorg, wet maatschappelijke ondersteuning en volksgezondheid
 • integrale toegang

Nevenfuncties

 • Strategisch beleidsadviseur Gemeente Breda / ATEA groep *
 • Lid Commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten
 • Voorzitter Dagelijks Bestuur Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant
 • Bestuurslid Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal
 • Bestuurslid Stichting Samen Werken
 • Bestuurslid Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg / GGD West-Brabant
 • Bestuurslid (toezichthoudend)Stichting RSG 't Rijks
 • Lid Zorg- en Veiligheidshuis, Bergen op Zoom
 • Lid Algemeen bestuur RBL (schoolverzuim)
 • Lid Kamer Inclusieve Arbeid
 • Lid Wielervereniging TC De Markies
 • Lid Cycling Ambassadors West-Brabant
 • Trainer/elftalbegeleider VV Vivoo Huijbergen

Deze functies zijn onbezoldigd met uitzondering van *.