M.P.M. (Rainier) Schuurbiers

Contactgegevens

Telefoonnummer 0164 - 61 11 03
E-mailadres r.schuurbiers@woensdrecht.nl
2e loco-burgemeester
Politieke partij: Algemeen Belang Zuidwesthoek (ABZ)

Portefeuille

  • ruimtelijke ontwikkeling (Omgevingswet, bouwzaken inclusief vergunningen)
  • volkshuisvesting en wonen
  • Toerisme en recreatie, branding Brabantse Wal
  • Evenementen
  • Sport

Nevenfuncties

  • Geen nevenfuncties

Deze functies zijn onbezoldigd met uitzondering van *.