T.J.W. (Thierry) de Heer

Contactgegevens

Telefoonnummer 0164 - 61 11 03
E-mailadres t.de.heer@woensdrecht.nl
4e loco-burgemeester
Politieke partij: D66 Woensdrecht

Portefeuille

 • Milieu en duurzaamheid, energie- en warmtetransitie
 • Leefbaarheid en inclusiebeleid
 • Burgerparticipatie en burgerinitiatieven/overheidsparticipatie inclusief dorpsplatforms
 • Verkeer en vervoer, mobiliteit
 • Economische zaken (bedrijven, middenstand en winkelgebieden, bedrijventerreinen)
 • Afvalinzameling en hergebruik

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Scouting Hoogerheide, q.q. nee.
 • Teamleider Scouting Hoogerheide Scouts jongens, q.q. nee.
 • Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst MWB, q.q. ja.
 • Lid aandeelhoudersvergadering PZEM NV, q.q. ja.
 • Lid algemeen bestuur RAV, q.q. ja.

Deze functies zijn onbezoldigd met uitzondering van *.
q.q. (qualitate qua) maakt onderscheid tussen ambtsgebonden (q.q. ja) en niet-ambtsgebonden functies (q.q. nee).