T.J.W. (Thierry) de Heer

Contactgegevens

Telefoonnummer 0164 - 61 11 03
E-mailadres t.de.heer@woensdrecht.nl
4e loco-burgemeester
Politieke partij: D66 Woensdrecht

Portefeuille

  • Milieu en duurzaamheid, energie- en warmtetransitie
  • Leefbaarheid en inclusiebeleid
  • Burgerparticipatie en burgerinitiatieven/overheidsparticipatie inclusief dorpsplatforms
  • Verkeer en vervoer, mobiliteit
  • Economische zaken (bedrijven, middenstand en winkelgebieden, bedrijventerreinen)
  • Afvalinzameling en hergebruik

Nevenfuncties

  • Lid provinciale staten Noord-Brabant *
  • Bestuurslid Scouting Hoogerheide
  • Teamleider Scouting Hoogerheide Scouts jongens

Deze functies zijn onbezoldigd met uitzondering van *.