Wijziging in gemeentelijke regels tegen drugshandel en rookverbod Kalmthoutse heide

Dit is een oud bericht.

Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders besloten aan de gemeenteraad voor te stellen om de APV op een drietal punten te wijzigen. Het betreffen onderdelen die betrekking hebben op drugshandel op straat, het beperken van het risico op natuurbranden en begrippen uit de nieuwe Alcoholwet.

Wat is de APV?

In de gemeentelijke APV (Algemene plaatselijke verordening) staan veel zaken geregeld die te maken hebben met de openbare orde, veiligheid, gezondheid en milieu. Iedere gemeente heeft een eigen APV en deze geldt voor iedereen binnen de gemeente.

Wat willen we wijzigen?

  • Er is al een verbod op drugshandel op straat, maar het college stelt voor om de gedragingen specifieker te beschrijven zodat de handel vanuit voertuigen ook duidelijk uit het verbod voortvloeit.
  • Om de kans op natuurbranden te verkleinen hebben de burgemeesters van Kalmthout, Essen, Stabroek en Woensdrecht afgesproken dat in het Grenspark Kalmthoutse heide gebieden worden aangewezen waar een rookverbod geldt.
  • De begrippen in de Woensdrechtse APV wijzigen zodat ze in lijn zijn met de nieuwe Alcoholwet (voorheen Drank- en horecawet).

Burgemeester Adriaansen: “Om op een goede manier de openbare orde en veiligheid te kunnen blijven handhaven zijn deze wijzigingen in de APV nodig. Ze zullen worden voorgelegd aan de gemeenteraad en na akkoord gaat de nieuwe verordening in werking.”