De gemeente Woensdrecht verlengt de samenwerking met het Jeugdfonds Sport Brabant (JFS) met drie jaar tot en met 31 december 2025. Hierdoor kunnen kinderen uit minimagezinnen blijven sporten, ook als er in het gezin eigenlijk geen geld voor is.  

“Sporten en lid zijn van een sportvereniging is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen”, legt wethouder sociaal domein Lars van der Beek uit. “Niet alleen fysiek maar ook op sociaal en mentaal vlak. Wel of niet kunnen meedoen, mag niet bepaald worden door de financiële situatie in het gezin. Daarom werken we samen met o.a. het Jeugdfonds Sport.”

Meedoen

Via het fonds kunnen kinderen en jongeren t/m 18 jaar uit minimagezinnen rond de 120% van de inkomensgrens deelnemen aan sport. Zowel de contributie van de sportvereniging als de benodigde sportattributen worden vergoed. De bijdrage wordt rechtstreeks overgemaakt aan de vereniging. Als richtlijn hanteert JFS een jaarlijkse financiële bijdrage van maximaal
€ 250,- per kind.


Om een aanvraag te doen, kunnen mensen terecht bij intermediairs, zoals Brede Welzijns-instelling Woensdrecht (BWI), WijZijn Traverse en de scholen. Van der Beek: “Er wordt met een menselijk oog gekeken: de inkomensgrens van 120% is niet hard. Ook gezinnen die hier net boven zitten, kunnen het financieel moeilijk hebben door de huidige energiecrisis en de hoge inflatie. We willen voorkomen dat kinderen er de dupe van worden op het moment dat de contributie voor een sportvereniging te zwaar op het gezin drukt.”

Brede ondersteuning

De gemeente maakt hiervoor de komende drie jaar jaarlijks een bedrag van € 16.665,- vrij. Dit staat naast de ‘Regeling ter bevordering van maatschappelijke participatie door schoolgaande kinderen’, uitgevoerd door de ISD Brabantse Wal in samenwerking met Stichting Leergeld. Via deze regeling is een bijdrage in natura mogelijk voor schoolgerelateerde, culturele en sportactiviteiten.