Sinds 2022 wordt het gemeentelijk vastgoed verduurzaamd. We doen dit in fasen en gekoppeld aan het groot onderhoud. Op deze manier blijft het haalbaar en betaalbaar. In de eerste fase hebben we ons gericht op de gemeentelijke gebouwen en de brandweerkazernes. In de vervolgfase (2024-2030) komen de multifunctionele centra en de verenigingsgebouwen aan bod. De totale investering aan deze gebouwen bedraagt zo’n €3,5 miljoen (bouwkundige aanpassingen en verduurzamingsmaatregelen).

Achtergrond

Voor het verduurzamen van al het gemeentelijk vastgoed hebben we de periode 2022-2030 uitgetrokken. Er zijn de afgelopen periode al diverse maatregelen getroffen aan de brandweerkazernes en de gemeentewerken. Ook het gemeentehuis en MFC Kloosterhof behoren tot de gebouwen die nog op korte termijn aangepakt worden.

Verduurzaming 2024-2030

In de volgende fase, vanaf 2024 tot 2030, zijn de overige multifunctionele centra aan de beurt:

  • MFC De Drieschaar te Ossendrecht:
    In 2024 zal MFC De Drieschaar verduurzaamd worden. Alvorens maatregelen getroffen kunnen worden, dient het asbesthoudende dak verwijderd te worden. Daarna zal het dak aangepast worden, zodat het zonnepanelen kan dragen. In totaal zijn er 450 panelen nodig om het systeem gasloos te laten draaien. De foyer en de zalen zijn reeds voorzien van een warmtepompsysteem. De volgende stap is om ook de sporthal en fitnesszaal te voorzien van een warmtepomp. Daarnaast worden de kleedkamers, gang, entree, keuken en berging voorzien van infrarood panelen welke zorg dragen voor verwarming. Voor de warmtevoorziening in de sporthal wordt een warmtepompsysteem met boiler voorzien. De totale investering bedraagt € 912.349, waarvan € 319.689 duurzaamheidsinvestering is en € 592.660 naar bouwkundige aanpassingen gaat.
  • MFC De Biezen te Putte:
    In 2024/2025 staat MFC De Biezen op de planning om verduurzaamd te worden. Ook hier bestaat het dak nog uit asbesthoudend materiaal dat eerst verwijderd dient te worden. Net als bij MFC De Drieschaar wordt het dak vervolgens geschikt gemaakt voor het dragen van 450 zonnepanelen. De foyer, Heidezaal, kleine zalen, Boszaal en sporthal zijn inmiddels al voorzien van warmtepompen. De sporthal moet nog voorzien worden van een warmtepompsysteem met boiler voor de warmwatervoorziening. Dit zal in combinatie met infrarood panelen in de entree, gang en kleedkamers gebeuren. De totale investering bedraagt € 629.538, waarvan € 235.248 duurzaamheidsinvestering is en € 394.290 naar bouwkundige aanpassingen gaat.
  • MFC De Kloek te Huijbergen:
    In 2026 wordt MFC De Kloek verduurzaamd. Om volledig gasloos te zijn dienen er 200 zonnepanelen geplaatst te worden op het dak. Het dak zal hiervoor eerst worden voorzien van een extra isolerende laag. De foyer en toneelzaal zijn reeds voorzien van warmtepompsystemen. De kleinere zalen en ook de sporthal dienen nog voorzien te worden van warmtepompen. De kleedkamers en kleinere zalen worden ook voorzien van infraroodpanelen ter verwarming. In de sportzaal komt een warmtepompsysteem met boiler voor de warmwatervoorziening. De totale investering bedraagt € 449.269, waarvan € 290.169 duurzaamheidsinvestering is en € 159.100 naar bouwkundige aanpassingen gaat.

Naast de multifunctionele centra gaan we ook verenigingsgebouwen verduurzamen. Het betreft de tennisverenigingen uit Putte, Hoogerheide en Huijbergen, de voetbalverenigingen uit Putte, Woensdrecht en Hoogerheide en scouting in Ossendrecht.

Wethouder Jeffrey van Agtmaal: “Faciliteiten zoals de multifunctionele centra, de scouting en de sportaccommodaties zijn erg belangrijk voor de leefbaarheid van onze gemeente. We willen er de komende jaren voor zorgen dat deze gebouwen toekomstbestendig zijn. Dit vraagt een flinke investering, maar de duurzaamheidsinvesteringen betalen zich ook weer terug doordat het gas- en energieverbruik sterk verminderd wordt.”

Combinatie

Het verduurzamen van de genoemde accommodaties wordt gecombineerd met het groot onderhoudsprogramma. In sommige gevallen betekent dit het asbestvrij maken van de accommodatie. In alle gevallen streven we naar 0-op-de-meter. We leveren hiermee niet alleen een impuls aan de doelen die zijn opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gebouwenbeheer, maar ook aan de doelstellingen uit de duurzaamheidsvisie en de transitievisie warmte.