Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs besloten om de gemeenteraad voor te stellen enkele regels aan te scherpen/toe te voegen aan de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) op het gebied van drugsbezit/-handel en het slapen in voertuigen.

Achtergrond

De APV (Algemene Plaatselijke Verordening) bevat regels voor tal van onderwerpen op het gebied van openbare orde, veiligheid, gezondheid en milieu. Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om de APV op een aantal onderdelen te wijzigen. Voorgesteld wordt onder andere de regels rondom drugsbezit en -handel aan te scherpen en om overnachten in voertuigen te beperken.

Overnachten in voertuigen

Overnachten in voertuigen buiten daarvoor bestemde plekken kan leiden tot veiligheids- en gezondheidsproblemen, waaronder onhygiënische situaties en mogelijke overlast voor buurtbewoners. Momenteel geldt dit verbod alleen voor kampeermiddelen en niet voor alle voertuigen. Het college stelt de gemeenteraad voor om overnachten in alle voertuigen buiten kampeerterreinen te verbieden.

Drugsbezit en -handel

In de gemeente Woensdrecht is het verhandelen van drugs in de openbare ruimte op basis van de APV al verboden. Met de voorgestelde wijziging van de APV wordt naast het verhandelen en het gebruik, ook het verrichten van voorbereidingen daartoe of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen en/of stoffen voorhanden te hebben verboden. Dit geldt voor alle openbare en publiek toegankelijke plaatsen, waaronder toegankelijke gebouwen in de gehele gemeente.

Burgemeester Adriaansen: “Met de voorgestelde wijzigingen willen we overlastsituaties voorkomen. We willen een veilige gemeente zijn en door de aanpassingen in de APV door te voeren kunnen we optreden in ongewenste situaties.”