Sinds 6 oktober 2022 worden er vluchtelingen opgevangen aan de Bosweg 2 in Putte. Dit pand biedt de mogelijkheid om op humane wijze vluchtelingen op te vangen. Omdat er dringende vraag is naar langdurige opvangplekken heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de opvang hier te continueren tot 1 mei 2025.

Spreidingswet

Vanaf 1 augustus 2022 heeft de gemeente Woensdrecht - met een onderbreking van één maand – een crisisnoodopvang ingericht voor 85 vluchtelingen. In de maand augustus 2022 is deze ingericht in het MFC Kloosterhof en vanaf 6 oktober 2022 tot 1 mei 2023 is de crisisnoodopvang ingericht aan de Bosweg 2 te Putte. In het kader van de aangekondigde spreidingswet krijgen alle gemeenten in Nederland een taakstelling opgelegd voor het inrichten van een tijdelijke opvang voor asielzoekers. Binnen de Veiligheidsregio Midden en West Brabant (VRMWB) is hiertoe een transitieplan opgesteld waarbij het uitgangspunt is dat alle gemeenten naar rato van het aantal inwoners hun aandeel in de opvang van asielzoekers leveren. Voor de gemeente Woensdrecht komt dat naar verwachting overeen met het aantal vluchtelingen dat nu wordt opgevangen op de locatie in Putte. In dit kader heeft het college na goed overleg met de gemeenteraad en betrokken partners besloten om de crisisnoodopvang aan de Bosweg 2 te Putte om te vormen naar een locatie voor tijdelijke opvang van vluchtelingen  voor een periode van 2 jaar, namelijk van 1 mei 2023 tot 1 mei 2025. In de praktijk betekent dit het continueren van de huidige situatie tot 1 mei 2025 met dien verstande dat de maximale capaciteit binnen de bestaande bebouwing kan worden benut waardoor het maximaal aantal vluchtelingen 95 bedraagt. In de huidige situatie is niet alle ruimte benut waardoor het aantal bedden thans 85 bedraagt.

Opvanglocatie Putte

De opvang aan de Bosweg 2 in Putte verloopt naar tevredenheid. De vluchtelingen hebben hun draai gevonden in dit voormalige kantoorpand. Er wordt gezamenlijk gekookt en schoongemaakt, de kinderen gaan naar school en er wordt Nederlandse les gegeven door vrijwilligers. Tot op heden hebben wij geen overlastmeldingen ontvangen vanuit de buurt.

Besluit

Het besluit om de opvang in Putte te continueren is gemaakt nadat er gesprekken zijn gevoerd met de gemeenteraad en samenwerkingspartners zoals het dorpsplatform en de buurtpreventie. De gemeente Woensdrecht levert met deze opvang haar bijdrage aan de opvangcrisis.

Meer informatie