U kunt uw huishoudelijk afval kwijt in de verzamelcontainer bij u in de buurt. Wanneer er geen verzamelcontainer bij u in de buurt is, zet u uw afval op een vaste dag buiten.

Daarnaast zijn er in uw buurt aparte afvalcontainers voor papier en karton, plastic, glas, textiel en klein chemisch afval. Check via samenaandebak.nl(externe link) in welke bak uw afval hoort.

Wanneer het afval te groot of te zwaar is om in een vuilniszak of container te stoppen, is het grofvuil en gelden er andere regels.

Saver(externe link) voert in de gemeente Woensdrecht de afvalinzameling uit.

Wat moet ik doen?

Aanbieden container

De containers moeten uiterlijk 7.30 uur aan de stoeprand staan. In verband met mechanische belading moeten ze met gesloten deksel en met de wielen van de straatkant af, met enige tussenruimte aangeboden worden. Op of naast de container geplaatste goederen of zakken worden niet meegenomen.

Inzamelmiddelen anders dan huisvuilzakken mogen, mits goed gesloten de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 20.00 op de juiste wijze worden aangeboden. De containers moeten zo spoedig mogelijk na lediging door Saver, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd.

Ondergrondse container 

Ieder huisadres in de gemeente Woensdrecht heeft twee Saverpassen. Voor een bezoek aan de milieustraat heeft u een Saverpas nodig. Ook voor de ondergrondse restafvalcontainers is zo'n pas nodig.

Let op: de pas is woninggebonden, en dient u bij verhuizing achter te laten in de woning voor de volgende bewoners.

Is een van uw passen gestolen, kwijt of kapot? Dan kunt u een nieuwe Saverpas aanvragen via mijn.saver.nl. De procedure van digitale aanvraag tot levering bij u thuis kan enkele dagen in beslag nemen. Let op: aan de vervanging van de pas kunnen kosten verbonden zijn.

Een vervangende Saverpas vraagt u aan op de website van Saver (onderdeel mijn.saver.nl). Dit kan helemaal digitaal met de knop hieronder.

vervangende Saverpas

Hoeveel kost het?

Afvalstoffenheffing 2023

In de gemeente Woensdrecht wordt goed afval scheiden beloond. Uw afvalkosten bestaan namelijk uit een vast tarief (€ 197,25) en een variabel tarief. Het vaste gedeelte is voor iedereen hetzelfde en op het variabele gedeelte kunt u zelf invloed uitoefenen door zo min mogelijk restafval te produceren.

 • Aanbieden restafvalcontainer
Bedrag per lediging240 liter restafvalcontainer140 liter restafvalcontainer
Lediging 1 t/m 13€ 9,02€ 5,29
Lediging 14 t/m 20€ 11,27€ 6,60
Lediging 21 t/m 26€ 13,53€ 7,89
 • Gebruik ondergrondse restafvalcontainer: € 1,13 per inworp.
 • Milieustraat: Sommige materialen kunt u kosteloos wegbrengen (kijk hiervoor op www.saver.nl(externe link)), voor andere wordt een tik van uw Saverpas afgeschreven.
  De tarieven voor de betaalde route:
  Tik 1 t/m 3: gratis
  Tik 4: € 16,90
  Tik 5 en 6: € 33,80
  Tik 7 en volgend: € 56,35