Erfgoed

Gemeente Woensdrecht stelt samen met Monumentenhuis Brabant erfgoedbeleid op, waarbij ook een visie op de toekomst van onze kerken meegenomen wordt.

Achtergrond

De vraag hoe we in Woensdrecht om moeten gaan met erfgoed houdt ons al langere tijd bezig. Eind 2019 is hierover een openbare themabijeenkomst georganiseerd, waarbij verschillende thema’s aangedragen werden om aandacht aan te besteden: niet alleen gebouwen, maar ook landschappen en verhalen behoren tot erfgoed. Voor een zorgvuldige omgang met erfgoed is het belangrijk om hier beleid op te maken. Na het onlangs verkrijgen van een subsidie heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om dit samen met Monumentenhuis Brabant op te pakken.

Landhuis op landgoed Mattemburgh
Landhuis op landgoed Mattemburgh

Kerkenvisie

Monumentenhuis Brabant heeft al voor veel gemeenten erfgoednota’s opgesteld. Een nadrukkelijke wens van wethouder Van Agtmaal is dat in Woensdrecht historische verenigingen en inwoners betrokken worden. Alleen dan worden de beste resultaten bereikt en beklijft erfgoed pas echt. Daarnaast is het belangrijk dat er ook een gemeentelijke kerkenvisie komt. Hierin zal niet alleen ingegaan worden op de kerkgebouwen; er zal ook gekeken worden naar het complete religieuze erfgoed van de gemeente, zoals (voormalige) kloosters, kapellen, pastorieën, begraafplaatsen en religieuze objecten.

Toerisme

Het is niet alleen belangrijk om erfgoed te behouden voor de (toekomstige) inwoners van onze gemeente, erfgoed heeft ook een directe relatie met toerisme. Er zal daarom speciale aandacht zijn voor monumentencategorieën waarmee Woensdrecht zich kan onderscheiden, zoals militair erfgoed, landgoederen en buitenplaatsen.