Gefeliciteerd! Jullie gaan trouwen of willen een geregistreerd partnerschap aangaan.

Op deze pagina lees je in de diverse onderdelen wat je moet regelen, wat de mogelijkheden zijn en wat het kost als jullie willen trouwen in de gemeente Woensdrecht.

Om de mooiste dag van jullie leven goed voor te bereiden hebben wij informatie nodig.

Het allerbelangrijkst is dat jullie als eerste de voorkeursdatum doorgeven bij de gemeente. Gebruik daarvoor het meldingformulier

Direct regelen - melding voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap

In het formulier 'melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap' geeft u een voorkeursdatum aan. Mogelijk is deze datum echter niet beschikbaar en kan er geen rekening worden gehouden met deze voorkeursdatum. U ontvangt hierover bericht van de ambtenaar burgerlijke stand nadat de melding is binnengekomen. In alle gevallen krijgt u een bevestiging van uw melding voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap. De datum is pas definitief wanneer deze bevestigd wordt.

Let op: het invullen van dit formulier kan maximaal 1 jaar en minimaal 2 weken voorafgaand aan jullie (voorgenomen) huwelijksdag. Houd bij het invullen de DigiD-inloggegevens van beide partners bij de hand en mee te sturen bijlagen als (kopie) legitimatiebewijzen van jullie zelf en de getuigen.

Wat heb ik nodig?

 • Geldig identiteitsbewijs van jou en je partner
 • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van jullie getuigen
 • Het ingevulde formulier melding voorgenomen huwelijk

Wanneer blijkt dat na ontvangst van het formulier melding voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap nog aanvullende documenten nodig zijn, dan neemt de ambtenaar van de burgerlijke stand contact op.

Hoe werkt het?

Met het meldingsformulier voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap geven jullie onder andere aan:

 • wat voor soort ceremonie jullie wensen;
 • de trouwlocatie (alleen mogelijk bij een ceremonieel huwelijk);
 • welke trouwambtenaar jullie voorkeur heeft. Dit kan alleen bij een ceremonieel huwelijk;
 • wie de getuigen zijn tijdens de ceremonie (Indien het voor jullie niet mogelijk is om getuigen zelf te regelen is het mogelijk om getuigen van de gemeente te vragen. Hier zijn wel kosten aan verbonden);
 • of jullie een trouwboekje willen;

In de gemeente Woensdrecht zijn er drie verschillende vormen van een huwelijksceremonie:

1. Ceremonieel huwelijk / geregistreerd partnerschap

Van maandag tot en met donderdag (tussen 09.00 en 17.00 uur) en op vrijdag (tussen 09.00 en 21.00 uur) is een uitgebreide ceremonie inclusief gastvrouw, muziek en persoonlijke invulling op onze trouwlocaties mogelijk. Jullie kunnen een voorkeur voor een trouwambtenaar aangeven. Op zaterdag (tussen 09.00 en 17.00 uur) is ook mogelijk tegen een iets hoger tarief.

2. Formeel huwelijk / geregistreerd partnerschap

Van maandag tot en met donderdagmiddag (tussen 13.30 en 17.00 uur) kunnen jullie kiezen voor een korte, standaard ceremonie (geen persoonlijke invulling mogelijk). Locatie: de trouwzaal. De gemeente wijst een trouwambtenaar aan.

3. Gratis huwelijk / geregistreerd partnerschap

Op maandag en dinsdagochtend (om 08.45 uur) is het mogelijk gratis te trouwen in de spreekkamer van burgerzaken. Hierbij worden alleen de formele handelingen verricht, er is geen persoonlijke invulling mogelijk. De gemeente bepaalt wie de ambtenaar van de burgerlijke stand is.

Geregistreerd partnerschap omzetten naar een huwelijk

Heeft u een geregistreerd partnerschap en wilt u trouwen met uw geregistreerd partner? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Dit kunt u laten doen op een locatie van de gemeente of een eigen trouwlocatie.

Nodig bij de omzetting

 • Een geldig legitimatiebewijs van u en uw partner
 • Bent u uw partnerschap aangegaan in een andere gemeente dan Woensdrecht? Dan heeft u een recent afschrift van de akte van geregistreerd partnerschap nodig. U kunt dat aanvragen bij de gemeente waar uw partnerschap is voltrokken.
 • Woont één van de partners in het buitenland? Dan heeft u ook een recent afgegeven uittreksel bevolkingsregister met oudergegevens en de burgerlijke staat van deze partner nodig.

Bij het omzetten van uw geregistreerd partnerschap heeft u geen getuigen nodig.

Voor het omzetten van uw geregistreerd partnerschap dient u een afspraak te maken op het gemeentehuis. Dit is nog niet de officiele datum voor omzetting. Tijdens deze afspraak worden alle benodigde documenten en gegevens gecontroleerd.

Maak een afspraak

In de gemeente Woensdrecht zijn er drie verschillende vormen mogelijk voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

 1. Ceremonieel
  Van maandag tot en met donderdag (tussen 9:00 uur en 17:00 uur) en op vrijdag (tussen 9:00 en 21:00 uur) is een uitgebreide ceremonie inclusief gastvrouw, muziek en persoonlijke invulling op onze trouwlocaties mogelijk. Jullie kunnen een voorkeur voor een trouwambtenaar aangegeven. Op zaterdag (tussen 9:00 uur en 17:00 uur) is ook mogelijk tegen een iets hoger tarief.
 2. Formeel
  Van maandag tot en met donderdagmiddag (tussen 13:30 uur en 17:00 uur) kunnen jullie kiezen voor een korte, standaard ceremonie (geen persoonlijke invulling mogelijk). Locatie: de trouwzaal. De gemeente wijst een trouwambtenaar aan.
 3. Gratis
  Op maandag en dinsdagochtend (om 8:45 uur) is het gratis in de spreekkamer van burgerzaken. Hierbij worden alleen de formele handelingen verricht, er is geen persoonlijke invulling mogelijk.

Hoeveel kost het?

De tarieven voor 2024 zijn als volgt:

Huwelijksvoltrekking / geregistreerd partnerschap op het gemeentehuis

 • Ceremonieel huwelijk / geregistreerd partnerschap: 
  - € 495,- (maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur en op vrijdag tussen 9.00 en 21.00 uur), 
  - € 746,- (zaterdag en door de overheid vastgestelde vrije dag van 9.00 – 17.00 uur).
 • Korte formele huwelijksceremonie/ geregistreerd partnerschap: 
  - € 200,- (maandag tot en met donderdag van 13.30 tot 17.00 uur).
 • Gratis huwelijk/geregistreerd partnerschap - gratis (maandag- en dinsdagmorgen om 8.45 uur)

Huwelijksvoltrekking / geregistreerd partnerschap op een trouwlocatie

 • € 746,- indien op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur en op vrijdag tussen 9.00 en 21.00 uur.
 • € 990,- indien op zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur.
 • Naast de leges voor de huwelijksvoltrekking (ook van toepassing op het omzetten van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk), is het mogelijk dat de locatie kosten in rekening brengt voor bijvoorbeeld het gebruik van de ruimte.

Let op! Voor een annulering of wijziging van een reeds aangemeld huwelijk / geregistreerd partnerschap wordt € 46,- in rekening gebracht, óók bij een gratis huwelijk (ook van toepassing op het omzetten van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk).

Trouwboekje

€ 45,- voor een trouwboekje / partnerschapsboekje bedragen bij alle vormen van huwelijksvoltrekking. Indien u uw geregistreerd partnerschap omzet naar een huwelijk is een trouwboekje niet mogelijk.

Getuigen (via de gemeente)

€ 23,- per persoon.

Aanvullende info

Wonen jullie beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van jullie de Nederlandse nationaliteit? Dan doe je de melding bij de gemeente Den Haag.

Naamgebruik

Wilt u de naam van uw echtgeno(o)t(e) of uw partner gebruiken na het huwelijk of geregistreerd partnerschap? Gebruik dan apart het digitale formulier naamgebruik als u woonachtig bent in de gemeente Woensdrecht. U heeft hierbij uw DigiD gegevens nodig.

Woont u in een andere gemeente dient u hier van melding te doen bij de betreffende gemeente.

Aandachtspunten

Bij een ceremonie op het gemeentehuis in Hoogerheide wijzen we je graag op de volgende zaken:

 • Het vriendelijke verzoek om de bruidsauto na het starten van de ceremonie door een chauffeur op de parkeerplaats te laten parkeren en tegen het einde van de ceremonie weer bij de ingang te laten plaatsen (dit is echt een dringend advies omdat de mogelijkheid aanwezig is dat bij geconstateerde olievlekken een rekening volgt).
 • Is het verboden om na afloop rijst te strooien (vanwege uitglijgevaar).
 • Is het verboden om confetti of ander (gekleurd) materiaal te strooien, tenzij dit door de aanwezigen zelf na afloop wordt opgeruimd.

Meer achtergrond over het huwelijk / geregistreerd partnerschap op de website van de Rijksoverheid.

Regels bij huwelijken, geregistreerde partnerschappen en omzettingen (2020)

Voor huwelijken, geregistreerde partnerschappen en omzettingen zijn er door bugemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht regels vastgesteld in 2020.

Naar de thema-website van de gemeente met alle informatie over trouwen / geregistreerd partnerschap

Contact bij vragen

Zijn er vragen of heb je iets niet kunnen vinden? Dan kan je een afspraak met ons maken voor een informatief voorgesprek. Je belt dan onze servicelijn op 140164. 

Dagen waarop trouwen niet mogelijk is

In de gemeente Woensdrecht kunnen géén huwelijksvoltrekkingen of partnerschapsregistraties plaatsvinden op zondagen en algemeen erkende feestdagen. Op alle overige dagen is dat wel mogelijk, tenzij het college anders besluit.

Bovendien kan er in Woensdrecht niet getrouwd worden op:

 • Zaterdag, maandag en dinsdag met Carnaval
 • Goede Vrijdag (de vrijdag voor Pasen)