Ik heb een idee voor mijn dorp of buurt en hoe moet ik nu verder?

Zonder of met beperkte financiële middelen kan vaak al veel gerealiseerd worden. Wanneer er wel geld nodig is voor de uitvoering van een initiatief, dan zijn er verschillende mogelijkheden.

En nu verder!

Ideeën voor een initiatief ontstaan vanuit een bepaalde wens of behoefte. De cruciale factor voor het slagen van een initiatief is draagvlak. Gaat u daarom eerst na of de mensen in uw straat of wijk het een goed idee vinden. U kunt meteen peilen of er mensen zijn die samen met u dit initiatief vorm willen geven.

Inventariseer vervolgens of binnen uw groep de kennis en kunde aanwezig is om het initiatief uit te voeren. Denk ook goed na over de middelen die er nodig zijn om het initiatief te realiseren. Lang niet altijd is er (veel) geld nodig om iets groots te realiseren.

Na deze inventarisatie kan de gemeente u, afhankelijk van de situatie, op een van de volgende manieren helpen:

  • Verbinden: De gemeente heeft een groot netwerk en kan u verbinden met de persoon of organisatie die u verder op weg kan helpen met uw initiatief. Wanneer een soortgelijk initiatief al eens eerder heeft plaatsgevonden in onze gemeente, dan brengen wij u ook graag in contact met degene die hier initiatiefnemer van was. Uitwisseling van kennis en ervaring kan in dat geval erg handig zijn.
  • Ondersteuning: De gemeente kan kennis, materialen of middelen aan u beschikbaar stellen. Zo kunt u in gesprek gaan met een ambtenaar die graag zijn of haar vakkennis met u deelt. Het kan ook zijn dat de gemeente fysieke middelen aan u beschikbaar stelt, zoals een vergaderruimte of materialen van de buitendienst. Indien nodig kan er gekeken worden of er financiële middelen beschikbaar zijn om het initiatief te ondersteunen. Ten slotte kan de gemeente u ook communicatief ondersteunen.

Het is ook raadzaam om uw initiatief met het dorpsplatform in uw kern te bespreken. In de dorpsplatforms zitten mensen die veel contact hebben in de samenleving en openstaan om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren.

Evenement organiseren

Wanneer u een evenement in uw straat of wijk wilt organiseren, dan is soms een melding bij de gemeente voldoende en soms moet er een vergunning worden aangevraagd. Op deze website is een speciale pagina ingericht over evenementen.