Er kunnen verschillende problemen ontstaan met water en riolering die voor u als inwoner voor overlast kunnen zorgen. Voorbeelden zijn wateroverlast, verstoppingen van het riool, stankoverlast, etc. Vaak kunt u zelf iets doen om het probleem op te lossen. Kijk eens naar de tips.

Als uw probleem zelf niet is op te lossen, kunt u een melding doen. Dit kan via telefoonnummer 140164 of meldingen.woensdrecht.nl.

Buiten kantoortijden wordt u via een bandje doorverwezen naar de piketdienst.

Wateroverlast

Water in uw kelder, kruipruimte, tuin, brandgang of bedrijfsterrein

De eigenaar van een perceel is zelf verantwoordelijk voor het op eigen terrein treffen van maatregelen tegen wateroverlast. 

Wateroverlast

Vochtproblemen in huis

Een muffe lucht of schimmelplekken duiden op vocht in uw huis. Om dit soort problemen op te lossen, moet u eerst de oorzaak vinden. De eigenaar van de woning is zelf verantwoordelijk voor het op eigen terrein treffen van maatregelen tegen wateroverlast.

Hoog water in sloot of vijver

Is het waterpeil in sloot of vijver hoger dan normaal? Na hevige buien is het normaal dat het water in de sloot enige tijd stijgt. Meld het als het water gedurende langere periode te hoog blijft.

Melding over de buitenruimte

Putten en kolken

Kolken zijn de roosters in de weg die voor de afvoer van regenwater van de straat zorgen. Putten zijn de grote ronde deksels in de weg of het trottoir.

Als er iets niet in orde is of als u overlast ervaart, meld het dan bij de gemeente. Dit kan via telefoonnummer 140164 of meldingen.woensdrecht.nl.

Melding over de buitenruimte

Verstoppingen

Een verstopte riolering. Daar wilt u zo snel mogelijk vanaf. Lees wat u kunt doen.

Verstopte duiker

Een duiker is een buis onder de weg, die watergangen met elkaar verbindt. Indien er sprake is van een inrit, is deze duiker de verantwoordelijkheid van de inriteigenaar. In andere gevallen is meestal de gemeente verantwoordelijk.
Meld het als u gezien heeft dat het water niet doorstroomt door een verstopte duiker. Dit kan via telefoonnummer 140164 of meldingen.woensdrecht.nl.
De gemeente kan dan langskomen om de oorzaak vast te stellen en waar nodig over de oplossing communiceren.

Stank

Een rioollucht in huis

Controleer of alle stankafsluiters (sifons, watersloten) goed werken en goed aangesloten zijn. Kijk ook naar de standleiding (ontluchtingspijp van de binnenhuisriolering. Deze loopt meestal tot onder het dak.) Vaak wordt een regenpijp als standleiding gebruikt. Komt de rioollucht uit de regenpijp, voorzie deze dan ook van een stankafsluiter. U kunt ook een loodgieter inschakelen. Deze kan voor u vaststellen wat het probleem is.

Een rioollucht op straat

Bij droog weer kan het stankslot van de straatkolk droog staan. Gooi een emmer water in de kolk en meld het als na twee dagen de stank nog niet weg gaat. Dit kan via telefoonnummer 140164 of meldingen.woensdrecht.nl. Dan controleert de gemeente of het stankscherm nog in orde is.

De sloot stinkt

Stinkt de sloot bij u in de buurt. Dat kan meerdere oorzaken hebben. Als u het meldt bij de gemeente, kan de beheerder informeren en de oorzaak laten achterhalen. Voor calamiteiten kunt u bellen met 140164.

Melding over de buitenruimte

Sloten, grachten en vijvers

Vervuiling

Bij vervuilingen zoals olie of gevaarlijk afval, is snel handelen belangrijk om erger te voorkomen. Hiervoor kunt u bellen met 140164. Buiten kantoortijden wordt u via een bandje doorverwezen naar de piketdienst. Bij geen gehoor adviseren wij u contact op te nemen met de politie telefoonnummer 0900 - 8844.

Blauwalg

Veel, vooral stadswateren, kampen regelmatig met blauwalgenoverlast. Blauwalgen zijn bacteriën. Wanneer blauwalgen sterven, verandert hun kleur van groen naar lichtblauw. Blauwalgen ontstaan vaak bij warm weer. Wanneer ze afsterven vormen ze een stinkende brij. Ze produceren dan giftige stoffen die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier. Zo kun je er maag –en darmklachten, duizeligheid en ademhalingsproblemen van krijgen.
Als er veel drijflagen van blauwalg geconstateerd worden in het water, zal het waterschap maatregelen treffen. Meld daarom de aanwezigheid van blauwalgen bij het waterschap via telefoonnummer 076 - 56 40 000 of via de website www.brabantsedelta.nl(externe link).

Dode of zieke  watervogels en vissen in of langs het water

Bij meerdere dode dieren en warm weer is haast geboden om in actie te komen, omdat het gevaar groot is dat de sterfte zich uitbreidt als het om botulisme blijkt te gaan. Bel direct het waterschap met telefoonnummer 076 - 56 40 000 om uw melding telefonisch door te geven.

Muskusratten

Muskusratten leveren door hun graafgedrag veel gevaar op. Ze graven gangen en holen in de kaden en langs watergangen. De muskusrat is tussen 25 en 40 centimeter lang met een sterke, zijdelings afgeplatte staart met een lengte van 19 tot 28 centimeter en zwemt met zijn rug boven water. Als u een muskusrat heeft gezien, neem dan contact op met het waterschap. Het telefoonnummer is 076 - 56 40 000.