Bent u geïnteresseerd in aankoop van snippergroen of een reststrook nabij uw woning? In bepaalde gevallen is het mogelijk om snippergroen of een reststrook aan te kopen, te huren of in gebruik te nemen.

Uw aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van:

Indienen aanvraag

U kunt uw aanvraag indienen per brief of per mail.

Behandeling aanvraag

Uw aanvraag wordt behandeld door Mieke Maas, medewerker grondzaken, afdeling onderhoud, beleid en beheer, telefoonnummer 14 0164, e-mail: m.maas@woensdrecht.nl.

Veelgestelde vragen over het kopen of huren van een groenstrook

Hoe wordt bepaald of een perceel in aanmerking komt voor verkoop, verhuur of gebruik?

Of een perceel in aanmerking komt voor verkoop, verhuur of gebruik wordt bepaald aan de hand van het groenbeleidsplan. In dit beleidsplan is de gewenste groenstructuur opgenomen.
Percelen welke deel uitmaken van deze groenstructuur komen niet in aanmerking voor verkoop, verhuur of gebruik.

In het perceel dat ik wil aankopen liggen kabels en leidingen, wat zijn de mogelijkheden?

In principe komen percelen waarin zich kabels en/of leidingen bevinden niet voor verkoop in aanmerking. Deze percelen kunnen in gebruik worden gegeven. De gebruiksmogelijkheden zijn beperkt. Het perceel mag uitsluitend worden ingericht als siertuin. Er mogen bijvoorbeeld geen bouwwerken (waaronder een erfafscheiding) worden opgericht.

Op uw verzoek is het eventueel mogelijk om de kabels en/of leidingen te (laten) verleggen. De kosten voor het verleggen van de kabels en/of leidingen zijn voor u als aanvrager. Het (laten) verleggen van kabels en/of leidingen is kostbaar. Indien u dit wenst zal bij het desbetreffende nutsbedrijf een offerte worden opgevraagd voor het verleggen van de kabels en/of leidingen.

Ik huur mijn woning, kan ik het naast mijn huurwoning gelegen perceel gemeentegrond kopen?

Bent u huurder van uw woning, dan is het alleen mogelijk om een perceel gemeentegrond te huren. De gebruiksmogelijkheden zijn beperkt. Het perceel mag uitsluitend worden ingericht als siertuin. Er mogen geen bouwwerken (waaronder een erfafscheiding) worden opgericht.

Wat betaal ik voor de aankoop, huur of gebruik van gemeentegrond?

De gemeente Woensdrecht heeft een grondprijzenbeleid. In het grondprijzenbeleid zijn de prijzen voor verkoop en verhuur van snippergroen en reststroken opgenomen.

Percelen waarin zich kabels en/of leidingen bevinden worden gratis in gebruik gegeven.

Eenmalig betaalt u een bedrag van € 100,00 aan administratiekosten.

Wat zijn de bijkomende kosten?

Indien u tot aankoop van snippergroen of een reststrook overgaat, dient u dit  notarieel te regelen. De hiermee gepaard gaande kosten komen voor uw rekening en bestaan uit notaris- en kadasterkosten. Deze kosten zijn op te vragen bij een notariskantoor.

Over de koopsom bent u overdrachtsbelasting verschuldigd.

Mag ik op het aan te kopen perceel bouwen?

Wenst u op het aan te kopen perceel te bouwen en/of een erfafscheiding te plaatsen:

  • raadpleeg dan vooraf het bestemmingsplan
  • check ook of u een omgevingsvergunning nodig heeft met de vergunningencheck op omgevingsloket.nl. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening, centrale balie.
  • het kopen van grond is geen garantie dat de gevraagde vergunning ook daadwerkelijk kan worden verleend. U kunt daarom een concept aanvraag omgevingsvergunning indienen.