Op deze pagina leest u het antwoord op vragen die leven rond het onderwerp warmtevisie. 

Wat is de energietransitie?

De energietransitie betekent de overgang van fossiele brandstoffen zoals aardgas en steenkolen naar duurzame energie door middel van zon, wind, water en aardwarmte. In het Nederlandse Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 alle Nederlandse woningen van het aardgas af zijn. Hiervoor gaan we duurzame energie gebruiken.

Waarom is een energietransitie nodig?

Fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en steenkolen zijn de bron van de meeste energie die we verbruiken. De winning van fossiele energiebronnen zijn niet alleen erg schadelijk voor het milieu, het is ook slecht voor onze gezondheid en ze raken op. Om de uitstoot van CO2 terug te dringen zijn er internationale afspraken gemaakt en vastgelegd in het Klimaatakkoord (Parijs, 2015). De energietransitie, het overstappen op duurzame, onuitputtelijke energiebronnen, moet de CO2-uitstoot en de klimaatverandering zoveel mogelijk tegengaan.

Binnen de Regionale Energiestrategie werken 30 regio’s aan een voorstel om de energie duurzaam op te wekken en woningen en bedrijfspanden aardgasvrij te verwarmen. Gemeente Woensdrecht is aangesloten bij RES West-Brabant.

Wat is een wijkuitvoeringsplan (WUP)?

Een WUP is een Wijk UitvoeringsPlan en is het vervolg op de gemeentelijke Warmtevisie (Transitievisie Warmte). Het zijn de uitvoeringsplannen voor de wijken die van het aardgas afgaan. De WUP benoemd per wijk voorkeuren voor de warmtevoorziening die het gas moeten gaan vervangen. Deze voorkeuren zijn niet dwingend, als huiseigenaar kun je ook zelf al aan de slag gaan met alternatieve energiebronnen. Verder geeft een wijkuitvoeringsplan richting wanneer een wijk wordt afgesloten van het aardgas. Het opstellen van het plan gaat altijd in samenwerking met de wijkbewoners.

Wat kan ik zelf doen?

Je kunt ontzettend gemakkelijk zelf al iets doen. Stap één is energie besparen. Energie die we niet gebruiken, hoeven we ook niet op te wekken. Wil je weten wat je precies kunt doen? Het regionaal energieloket heeft alles voor je op een rij gezet. En je kunt hier ook terecht voor leuke acties om energie besparen nog makkelijker te maken. Isoleren is ook altijd goed. Want hoe beter de isolatie, hoe meer warmte (en koude) wordt bewaard.

Bekijk hier wat u zelf kunt doen.

Wat zijn de alternatieven voor aardgas?

Het alternatief voor fossiele aardgas is duurzame energie. Denk hierbij aan groen gas, windenergie, aquathermie, zonne-energie, geothermie (warmte uit diepe aardlagen) en restwarmte van de industrie. Gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor de overstap naar duurzame energie. Zij zijn vrij om te bepalen hoe ze dat het beste kunnen gaan doen.

Wie kan mij helpen met het verduurzamen van mijn woning?

De energiecoaches geven deskundig advies op maat over het verduurzamen van jouw woning. Dit is vrijblijvend en kosteloos. 

Voor meer informatie, kijkt u op de website van het Energieloket.

Wat is aardgasvrij?

Aardgasvrij betekent dat we geen aardgas meer gebruiken om te koken, warm water te maken en ons huis te verwarmen. Het doel is dat heel Nederland stopt met het gebruik van aardgas in 2050. Redenen om te stoppen met het gebruik van aardgas zijn de aardbevingen in Groningen, als gevolg van de winning van aardgas; het niet willen importeren van gas uit andere landen, gezien de kosten en de afhankelijkheid, de reductie van de CO2 uitstoot en er zijn betere en schonere alternatieven voorhanden.

Wanneer ga ik over naar aardgasvrij?

Dat is lastig te zeggen. Uiterlijk in 2050 moeten alle woningen aardgasvrij zijn. Dat lijkt nog ver weg, maar voor zo’n grote verandering is het snel. Alle gemeenten bekijken de komende tijd welke wijken al voor 2030 van het aardgas af kunnen, welke pas later en wat de meest waarschijnlijke alternatieven zijn voor het aardgas.

Wat kost het mij?

De kosten om je huis (of bedrijfspand) aardgas vrij te maken verschilt per woning en pand. Als eigenaar van de woning of het bedrijfspand betaalt u de kosten zelf, wel bieden we hulp als gemeente.

Heeft u hier zelf een goed idee over voor uw wijk of wilt u een initiatief realiseren, laat het ons dan vooral weten via deze link.

Meer weten over aardgasvrij bouwen?

Kijk dan eens op de pagina over aardgasvrij wonen.