Op deze pagina leest u het antwoord op vragen die leven rond het onderwerp warmtevisie. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij mail dan gerust naar duurzaamheid@woensdrecht.nl

Wat is de energietransitie?

De energietransitie betekent de overgang van fossiele brandstoffen zoals aardgas en steenkolen naar duurzame energie door middel van zon, wind, water en aardwarmte. In het Nederlandse Klimaatakkoord(externe link) is afgesproken dat in 2050 alle Nederlandse woningen van het aardgas af zijn. Hiervoor gaan we duurzame energie gebruiken.

Waarom is een energietransitie nodig?

Fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en steenkolen zijn de bron van de meeste energie die we verbruiken. De winning van fossiele energiebronnen zijn niet alleen erg schadelijk voor het milieu, het is ook slecht voor onze gezondheid en ze raken op. Om de uitstoot van CO2 terug te dringen zijn er internationale afspraken gemaakt en vastgelegd in het Klimaatakkoord(externe link) (Parijs, 2015). De energietransitie, het overstappen op duurzame, onuitputtelijke energiebronnen, moet de CO2-uitstoot en de klimaatverandering zoveel mogelijk tegengaan.

Binnen de Regionale Energiestrategie werken 30 regio’s aan een voorstel om de energie duurzaam op te wekken en woningen en bedrijfspanden aardgasvrij te verwarmen.

Wat is een warmtevisie?

Iedere gemeente werkt aan een warmteplan, de Warmtevisie. Deze visie geeft per wijk inzicht in het meest geschikt duurzame alternatief voor aardgas tegen de laagst maatschappelijke kosten. Ook geeft het inzicht welke wijken het meest geschikt zijn om als eerste te starten met het aardgasvrij maken daarvan. De Warmtevisie moet in 2022 klaar zijn.

Wat is een wijkuitvoeringsplan (WUP)?

Een WUP is een Wijk UitvoeringsPlan en is het vervolg op de gemeentelijke Warmtevisie (Transitievisie Warmte). Het zijn de uitvoeringsplannen voor de wijken die van het aardgas afgaan. De WUP benoemd per wijk voorkeuren voor de warmtevoorziening die het gas moeten gaan vervangen. Deze voorkeuren zijn niet dwingend, als huiseigenaar kun je ook zelf al aan de slag gaan met alternatieve energiebronnen. Verder geeft een wijkuitvoeringsplan richting wanneer een wijk wordt afgesloten van het aardgas. Het opstellen van het plan gaat altijd in samenwerking met de wijkbewoners.

Wat kan ik zelf doen?

Je kunt ontzettend gemakkelijk zelf al iets doen. Stap één is energie besparen. Energie die we niet gebruiken, hoeven we ook niet op te wekken. Wil je weten wat je precies kunt doen? Het regionaal energieloket heeft alles voor je op een rij gezet. En je kunt hier ook terecht voor leuke acties om energie besparen nog makkelijker te maken. Isoleren is ook altijd goed. Want hoe beter de isolatie, hoe meer warmte (en koude) wordt bewaard.

Wat zijn de alternatieven voor aardgas?

Het alternatief voor fossiele aardgas is duurzame energie. Denk hierbij aan groengas, windenergie, aquathermie, zonne-energie, geothermie (warmte uit diepe aardlagen) en restwarmte van de industrie. Gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor de overstap naar duurzame energie. Zij zijn vrij om te bepalen hoe ze dat het beste kunnen gaan doen.

Nog niet al deze alternatieven zijn beschikbaar. Ook nu kun je al stappen zetten naar een woning zonder of met veel minder aardgas. Een eerste stap is simpelweg zuinig omgaan met energie, door energie te besparen kan je zonder kosten te maken direct besparen op de maandelijkse kosten en je gasverbruik. Een volgende stap zou zijn om je huis beter te gaan isoleren, zodat je verbruik verder daalt. Wil je advies op maat voor jouw huis? Kijk op het regionaal energieloket www.regionaalenergieloket.nl(externe link) voor meer informatie.

Wie kan mij helpen met het verduurzamen van mijn woning?

De energiecoaches van het Energieloket geven deskundig advies op maat over het verduurzamen van jouw woning. Dit is vrijblijvend en kosteloos. Kijk op de website van het Regionaal Energieloket voor meer informatie.

Wat is aardgasvrij?

Aardgasvrij betekent dat we geen aardgas meer gebruiken om te koken, warm water te maken en ons huis te verwarmen. Het doel is dat heel Nederland stopt met het gebruik van aardgas in 2050. Redenen om te stoppen met het gebruik van aardgas zijn de aardbevingen in Groningen, als gevolg van de winning van aardgas; het niet willen importeren van gas uit andere landen, gezien de kosten en de afhankelijkheid, de reductie van de CO2 uitstoot en er is een beter en schoner alternatief onuitputtelijk voorhanden.

De regering heeft besloten om de gaswinning in de provincie Groningen stop te zetten. De bedoeling is dat we, in plaats van aardgas, duurzame energie(bronnen) gaan gebruiken.

Wanneer ga ik aardgasvrij?

Dat is lastig te zeggen. Uiterlijk in 2050 moeten alle woningen aardgasvrij zijn. Dat lijkt nog ver weg, maar voor zo’n grote verandering is het snel. Op dit moment worden in alle gemeenten in Nederland plannen gemaakt voor de overgang naar duurzame energie.

De gemeenten bekijken de komende tijd welke wijken al voor 2030 van het aardgas af kunnen, welke pas later en wat de meest waarschijnlijke alternatieven zijn voor het aardgas.

Wat kost het mij?

De kosten om je huis (of bedrijfspand) aardgas vrij te maken verschilt per woning en pand.

De eigenaar van de woning of het bedrijfspand betaalt de kosten zelf. Dit kan een behoorlijke investering zijn, daarom werkt de Rijksoverheid nog aan financieringsconstructies. Het wegvallen/ verminderen van het maandelijkse voorschot voor gas en elektra geeft doorgaans wel wat financiële ruimte bij koopwoningen. Hiermee kunnen investeren dan vaak woonlastenneutraal gedaan worden. Maar alles hangt af van de mogelijke oplossingen per wijk; want geen wijk en geen woning is gelijk.

Binnenkort gaan we in gesprek met inwoners over de mogelijkheden om aardgasvrij te worden. Heb je hier zelf een goed idee over voor jou wijk of wil je een initiatief realiseren, laat het ons dan vooral weten.

Waarom is energie besparen belangrijk?

Als je energie kunt besparen, verbruik je minder en hoeft er dus minder energie opgewekt te worden. Of dat nu duurzame energie is of niet: daarmee helpen we het milieu hoe dan ook. En dat is het uiteindelijke doel van alle klimaatplannen: minder CO2-uitstoot. En je bespaart geld, want hoe minder je verbruikt, hoe minder je betaalt. Altijd fijn.

Meer weten over aardgasvrij bouwen?

Kijk dan eens op de pagina over aardgasvrij wonen.