Woensdag 26 april heeft burgemeester Adriaansen aan zes Woensdrechtenaren een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt tijdens de Algemene Gelegenheid 2023, ook wel de Lintjesregen genoemd.

Het gaat om de volgende personen:

1. De heer Arie Haasnoot (72) uit Putte

De heer Arie Haasnoot is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft zich gedurende vele jaren ingezet voor de Protestantse Kerk in verschillende functies en op diverse niveaus. Daarnaast heeft hij vrijwillige activiteiten gedaan voor de Heemkundekring in Oud Gastel.

 • 8 jaar: Eerst bestuurslid en later voorzitter van Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’;
 • 16 jaar: Ouderling-kerkvoogd en vanaf 2001 tevens voorzitten van de kerkenraad;
 • 6 jaar: Diaken Protestantse Kerk Bergen op Zoom;
 • 7 jaar: Lid van Breed Moderamen, 5 jaar voorzitter, Classis West-Brabant;
 • 2018 – heden: Voorzitter van het Breed-Moderamen en voorzitter van de Classicale Vergadering.

2. De heer Roger Withagen (68) uit Ossendrecht

De heer Roger Withagen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zijn vrijwillige activiteiten richten zich met name op sport, maar ook op cultureel gebied. Hierbij is extra aandacht voor de jeugd en mensen met een beperking.

 • 10 jaar: Lid wedstrijdcommissie clubkampioenschappen Tennisvereniging De Meet;
 • 2001 - heden: (Jeugd)trainer, vlagger, voorzitter voetbalvereniging O.D.I.O.;
  2014 - heden: Vrijwilliger voor VIP-parking bij de Grote Prijs Adrie van der Poel;
 • 2007 - heden: Bestuurslid Woensdrechtse Voetbal Federatie;
 • 2007 - heden: Jurylid carnavalsoptocht d’Ossekoppe;
 • 2015 - heden: Bestuurslid Stichting Vrienden van Amarant.

3. De heer Kees Soffers (60) uit Ossendrecht

De heer Kees Soffers is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De meeste bekendheid heeft hij verkregen vanuit zijn rol als Prins carnaval, maar daarbuiten is hij ook altijd op muzikaal en sportief gebied actief (geweest) als vrijwilliger.

 • 18 jaar: Muzikaal leider blaaskapel Weinig Ossem;
 • 12 jaar: Secretaris en jeugdleider van voetbalvereniging O.D.I.O.;
 • 1997 - heden: Beheer ledenadministratie van voetbalvereniging O.D.I.O.;
 • 11 jaar: Prins carnaval bij carnavalsstichting d’Ossekoppe;
 • 2007 – heden: Penningmeester bij carnavalsstichting d’Ossekoppe.

4. De heer Jan Hugens (73) uit Ossendrecht

De heer Jan Hugens is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is een actieve vrijwilliger bij diverse organisaties, maar zet zich daarnaast ook in minder vast verband belangeloos in (bijvoorbeeld als verkeersvrijwilliger).

 • 1995 – heden: Bestuurslid FNV;
 • 1997 – heden: Actief lid en lotusslachtoffer bij de Lotuskring West-Brabant;
 • 12 jaar: (Burger)raadslid PvdA afdeling Woensdrecht;
 • 2011 – heden: Coördinator buitengebied buurtpreventie Ossendrecht;
 • 2014 – heden: Lid 4 mei comité Ossendrecht.

5. Mevrouw Wil Dries-Borman uit Putte

Mevrouw Wil Dries-Borman is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij heeft zich vele jaren nationaal en internationaal ingezet voor de atletiekwereld. Inmiddels is zij binnen de Woensdrechtse samenleving ook alweer jaren vrijwillig actief bij Stichting De Bunt.

 • 30 jaar: Jurylid Alphense Atletiekvereniging;
 • 17 jaar: Trainer en begeleider bij Atletiekvereniging FIT;
 • 29 jaar: Secretaris, voorzitter bij de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie;
 • 2005 – heden: Jurylid bij de Vlaamse Atletiekliga;
 • 2019 – heden: Gastvrouw en activiteitenbegeleidster bij Stichting De Bunt.

6. De heer Hans de Waal (67) uit Hoogerheide

De heer Hans de Waal is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1983 is hij al vrijwillig actief voor de Woensdrechtse politiek en samenleving.

 • 7 jaar: Voorzitter Algemeen Woensdrechts Belang
 • 6 jaar: Voorzitter Algemeen Belang Zuidwesthoek
 • 12 jaar: Raadslid + fractievoorzitter Algemeen Belang Zuidwesthoek
 • 2005 – heden: (Bestuurs)lid bij Contact Oud- en actief dienende Mariniers schietvereniging afd. Zeeland
 • 8 jaar: Wethouder gemeente Woensdrecht
 • 2014 – eind 2021: Partijleider Algemeen Belang Zuidwesthoek

Iemand voordragen?

Wilt u ook iemand voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding? Kijk dan op Koninklijke Onderscheiding.