In de gemeente Woensdrecht zijn in alle kernen buurtpreventieteams actief. Inmiddels is een mooie groep enthousiaste buurtpreventieteamleden samengesteld van inwoners. Maar de leden van de teams zoeken nog meer vrijwilligers die hen kunnen ondersteunen bij de werkzaamheden. De teams kunnen op deze manier nog frequenter door de kernen lopen en daardoor neemt ook de kwetsbaarheid van de teams af.

Politie en gemeente hebben een verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid en leefbaarheid, ook in de buurt waar u woont of werkt. Maar ook de buurtbewoners zelf zijn verantwoordelijk voor de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt. Elkaar kennen, elkaar weten te vinden én elkaar aanspreken op leefbaarheids- en veiligheidsaspecten in de buurt is erg belangrijk. Een goede samenwerking tussen buurtbewoners, politie en gemeente is hierbij noodzakelijk. Een goed middel hierbij is buurtpreventie.

Gesteund door politie en de gemeente zetten buurtbewoners zich in en werken actief mee aan een veilige leefomgeving.

Voorwaarden voor het lidmaatschap

 • inwoner zijn van de kern waar u lid wilt worden van het buurtpreventieteam;
 • u dient meerderjarig te zijn.

Lid worden

Als u ook een bijdrage wilt leveren aan de veiligheid en leefbaarheid in uw woonomgeving dan kunt u lid worden van het buurtpreventieteam. Kijk eens op de websites van de buurtpreventieteams of leg eens contact met een van de coördinatoren. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij mevrouw Linda Bogers van de gemeente Woensdrecht. Aanmelden kan via het e-mailadres l.bogers@woensdrecht.nl of schriftelijk: Postbus 24 4630 AA Hoogerheide.

Wilt u meer lezen over dit onderwerp?

 • BuurtWhatsApp

  In de buurtWhatsApp houden buurtbewoners elkaar op de hoogte als er zaken rond veiligheid spelen in de straat of wijk.

  Logo gemeente Woensdrecht de groene gemeente op de Brabantse Wal
 • Buurtpreventie

  Het doel van buurtpreventie is het creëren en in stand houden van een veilige en leefbare buurt en met name de sociale veiligheid te verhogen.

  Logo gemeente Woensdrecht de groene gemeente op de Brabantse Wal