Woensdrechtse verenigingen, stichtingen en gebruikers van maatschappelijk vastgoed die in de problemen komen door de stijgende energiekosten kunnen vanaf heden een aanvraag doen voor subsidie vanuit het ‘Energie noodfonds voor verenigingen’. De gemeenteraad stelt een bedrag van €100.000,- ter beschikking.

Wethouder Lars van der Beek geeft namens het college aan: “De verenigingen en stichtingen zijn in onze gemeente erg belangrijk. Omdat we signalen krijgen dat de stijgende energiekosten een probleem worden, stellen we - na een unaniem aangenomen motie van de gemeenteraad - een ondersteuningsregeling in voor verenigingen, stichtingen en gebruikers van maatschappelijk vastgoed. Dit is een lokale regeling, naast de landelijke regelingen die er zijn voor particulieren en ondernemers. We willen hiermee voorkomen dat verenigingen omvallen of de contributie moeten verhogen om te kunnen blijven bestaan.”

Noodfonds

Verenigingen die kampen met financiële problemen vanwege een prijsstijging van 50% of meer op de lopende energielasten kunnen een tegemoetkoming krijgen in de vorm van een eenmalige subsidie. Een voorwaarde is dat zij kunnen aantonen dat ze inspanningen hebben verricht om energie te besparen.

De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt maximaal 75% van de prijsstijging voor energie met een maximum van € 20.000,-. In het totaal is er € 100.000,- beschikbaar. Mocht dit niet toereikend blijken, dan is de gemeenteraad bereid om te kijken of het budget verhoogd kan worden.

Energie besparen

Een voorwaarde voor toekenning van de subsidie is dat verenigingen kunnen aantonen dat ze inspanningen hebben verricht om energie te besparen en dus de energierekening te drukken. Ook voor verenigingen die (nog) niet in de problemen komen, loont het om energiebesparende maatregelen te nemen. Het is mogelijk om hiervoor via de gemeente een lening af te sluiten.

Aanvragen

Verenigingen, stichtingen en gebruikers van maatschappelijk vastgoed die voldoen aan de voorwaarden, kunnen een aanvraag doen via het formulier dat te vinden is op de website van de gemeente: www.woensdrecht.nl/energie-noodfonds-verenigingen. Bij vragen kan contact opgenomen worden via telefoonnummer 14 0164.