Initiatieven ontstaan vanuit een bepaalde wens of behoefte. De cruciale factor voor het slagen van een initiatief is draagvlak. Gaat u daarom eerst na of de mensen in uw straat of wijk het een goed initiatief vinden. U kunt meteen peilen of er mensen zijn die samen met u dit initiatief vorm willen geven.

Inventariseer vervolgens of binnen uw groep de kennis en kunde aanwezig is om het initiatief uit te voeren. Denk ook goed na over de middelen die er nodig zijn om het initiatief te realiseren. Lang niet altijd is er (veel) geld nodig om iets groots te realiseren.

Zonder of met beperkte financiële middelen kan vaak al veel gerealiseerd worden. Wanneer er geld nodig is voor de uitvoering van een initiatief, dan zijn er verschillende mogelijkheden.

  • Sponsoring: Vaak dragen lokale bedrijven een initiatief een warm hart toe. Dit kan financieel of in natura zijn. Gaat u met hen in gesprek en denk daarbij aan wat u het bedrijf in ruil kunt bieden.
  • Subsidie: Er bestaan verschillende organisaties die initiatieven een financieel steuntje in de rug willen geven: OranjefondsRabobank coöperatiefondsKern met pit of kijkt u eens op de website van de Vereniging voor Kleine Kernen in Noord-Brabant.
    Speciaal voor groene initiatieven heeft de provincie Noord-Brabant de folder ‘Subsidies en fondsen voor groene initiatieven’.
  • Dorpsplatforms: Iedere kern in de gemeente Woensdrecht kent een dorpsplatform. Het is ook raadzaam om uw initiatief met het dorpsplatform in uw kern te bespreken. In de dorpsplatforms zitten mensen die veel contact hebben in de samenleving en openstaan om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren.

Gemeente

Na deze inventarisatie kan de gemeente u, afhankelijk van de situatie, op een van de volgende manieren helpen:

  • Verbinden: De gemeente heeft een groot netwerk en kan u verbinden met de persoon of organisatie die u verder op weg kan helpen met uw initiatief. Wanneer een soortgelijk initiatief al eens eerder heeft plaatsgevonden in onze gemeente, dan brengen wij u ook graag in contact met degene die hier initiatiefnemer van was. Uitwisseling van kennis en ervaring kan in dat geval erg handig zijn.
  • Ondersteuning: De gemeente kan (vak-)kennis, diensten, materialen of budget beschikbaar stellen. 

Neem hiervoor contact op via initiatieven@woensdrecht.nl.

Evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren? Op deze website is een speciale pagina ingericht over evenementen, hier leest u wat er voor benodigd is.