Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs aangegeven het budget voor groene initiatieven te willen aanvullen. Ook hebben zij besloten €5.000,- uit te willen geven aan een groen initiatief dat momenteel in de Raadhuisstraat en op het Ouwe Raedthuysplein in Hoogerheide loopt.

Initiatieven

De gemeente Woensdrecht denkt graag mee met haar inwoners en dat doen zij andersom ook. Hierdoor ontstaan er mooie initiatieven op allerlei vlakken: sociale initiatieven, initiatieven op het gebied van veiligheid of in de openbare ruimte. In de openbare ruimte vervult de gemeente taken op basis van een vastgesteld niveau en budget. Willen inwoners graag iets extra’s, dan gaan we hier graag over in gesprek. Voorwaarde is dat men zelf ook de handen uit de mouwen wil steken én dat er voldoende draagvlak voor is in de buurt. Waar mogelijk kijken we samen naar subsidiemogelijkheden voor het initiatief, maar wanneer deze er niet zijn, dan kan het college van burgemeester en wethouders beslissen hiervoor geld beschikbaar te stellen uit een speciaal hiervoor opgericht potje.

Groene initiatieven

Soms gaat het om kleine initiatieven, zoals bijvoorbeeld het bijhouden van het plantsoen door inwoners, maar er zijn ook grotere initiatieven. Denk maar aan het 8-lanen project in Ossendrecht waarbij een groepje buurtbewoners het groen in de hele wijk verzorgt, of het biodiversiteitsproject dat onlangs met het dorpsplatform opgepakt is aan de Kasteelstraat in Ossendrecht. Het dorpsplatform in Woensdrecht heeft ook al diverse zaken ondernomen om het dorp groener te maken, van bloembakken, tot wildbloemen en het verstrekken van nestkastjes. In Putte heeft het dorpsplatform onlangs nog bakken met bomen langs de Antwerpsestraat geplaatst. Ook in Hoogerheide zijn bewoners en ondernemers van plan om de Raadhuisstraat en het Ouwe Raedthuysplein groener te maken door bloembakken op het plein te plaatsen en geveltuintjes in de straat aan te leggen. Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs besloten hier €5.000,- voor beschikbaar te stellen.

Budget groeninitiatieven

Om groene initiatieven financieel te kunnen blijven ondersteunen, heeft het college tevens ingestemd met het begrotingswijzigingsvoorstel om €25.000,- aan het budget voor groene initiatieven toe te voegen. De gemeenteraad zal hier ook nog akkoord mee moeten gaan, alvorens dit doorgevoerd wordt.

Wethouder Jeffrey van Agtmaal: “Groene initiatieven zijn van groot belang voor de Woensdrechtse samenleving. Een straat of wijk wordt er vaak niet alleen mooier op, maar het is ook goed voor de biodiversiteit in onze gemeente en het omgaan met het veranderende klimaat. Zo kan groen wateroverlast tegen gaan en bij hitte juist voor verkoeling zorgen. Daarnaast kan samen met de buren aan een groen initiatief werken zorgen voor meer sociale samenhang in de buurt.”

Heeft u een idee?

Heeft u zelf een groen idee voor uw straat of wijk, maar weet u niet hoe u dit op kunt pakken? Een goede eerste stap is om te kijken of de mensen in de buurt achter de plannen staan. U kunt dan meteen vragen of er buren zijn die mee zouden willen helpen. Mogelijk zijn er ook bedrijven in de buurt die willen meewerken of anderszins willen sponsoren? Werk het idee zo ver mogelijk uit en leg het dan voor aan het dorpsplatform in uw dorp of bij de gemeente via initiatieven@woensdrecht.nl.